Over ons

Bekensteyn Training & Coaching is gevestigd in Veldhoven en verzorgt maatwerktrainingen en coachingstrajecten op het gebied van mens, gedrag, communicatie en persoonlijke effectiviteit. De trainingen zijn gericht op bewustwording en het vergroten van persoonlijke effectiviteit.

 

Bekensteyn Training & Coaching houdt rekening met kansen en mogelijkheden, maar ook met de beperkingen of aandachtspunten van medewerker en organisatie. Afgestemd op de context waarbinnen de organisatie acteert, uitgaande van de werkelijkheid en behoeften van alledag.

 

DE MENS ALS UNIEK INDIVIDU

Bekensteyn Training & Coaching ziet de mens als een uniek individu, dat recht heeft op zijn eigen wijze van mens zijn en mens worden. Daardoor beschouwt Bekensteyn iedere deelnemer als bijzonder, met zijn of haar individuele kwaliteiten, ontwikkelpunten, kansen en belemmeringen. In de visie van Bekensteyn zijn training en coaching instrumenten om persoonlijke effectiviteit te vergroten en individuele prestaties te verbeteren.

 

METHODIEK

Bekensteyn baseert zich op de aanname dat mensen verschillend leren. Men doorloopt gedurende een leerproces verschillende fasen om te komen tot nieuw aangeleerd gedrag. Dit noemen we een cyclisch leerproces. Om tegemoet te komen aan diverse leerstijlen en leerwensen, in te spelen op verschillende leerniveaus en het cyclisch leerproces optimaal te doorlopen, gaat Bekensteyn uit van de theorie van David Kolb, leerpsycholoog en pedagoog uit de Verenigde Staten. Deze theorie loopt zowel bij het ontwikkelen en ontwerpen van trainingen als bij de uitvoering daarvan als een rode draad door onze methodiek.

 

Met een maatwerktraining of een coachingstraject van Bekensteyn Training & Coaching hebt u een effectief instrument in handen om uw competenties of die van uw medewerkers aan te scherpen!

 

Onze jarenlange ervaring heeft geleid tot vele tevreden klanten: een selectie daarvan vindt u bij onze referenties.

 

Doelen stellen

MEER

TRAINING

LAATSTE NIEUWS

TWITTER

CONTACT & SERVICE

TEL 040-76 000 65

info@bekensteyn.nl
naam
e-mail
tel