Brainport Assembly investeert met Bekensteyn in mens en organisatie

Training 'Omgaan met Lastig Gedrag' goed ontvangen!

 

Wat een fantastische training eergisteren bij Brainport Assembly in Veldhoven!

 

In de periode voor de zomervakantie kreeg Bekensteyn Training en Coaching de vraag om voor leidinggevenden van Brainport Assembly een training te verzorgen, die zou kunnen inspelen op het begeleiden en aansturen van mensen met beperkingen en gedragsstoornissen. Het aantal medewerkers wat bij Brainport in de assemblage werkzaam is, groeit gestaag. Juist die grote verscheidenheid aan mensen, die zo buitengewoon zijn, maakt dat leidinggevenden er niet aan ontkomen op een juiste manier aandacht te besteden aan de manier waarop het best met die bijzondere doelgroep moet worden omgegaan. Zeker als dat moet gebeuren binnen een bedrijf waar iedere medewerker wordt gezien als uniek en bijzonder, niet alleen met zijn of haar persoonlijke vermogens en kwaliteiten, maar ook met hun beperkingen en aandachtsgebieden. En in de waan van de dag, waar bergen werk worden verzet, is gedrag van mensen soms complex, om niet te zeggen: lastig. De vraag hoe daar zo effectief mogelijk mee om te gaan behoeft op zijn minst aandacht en afstemming.

 

Door de ruime mate van kennis en ervaring die Bekensteyn op dit gebied in huis heeft, werd als antwoord op deze opleidingsvraag alleen de juiste training van de plank gehaald. Na het finetunen van ons uitgewerkte voorstel met directeur Lars van der Hoorn werd de uitvoering van de training ‘Omgaan met Lastig Gedrag’ afgelopen dinsdag een feit.

 

Mooi om te zien hoe in de training het accent, wat in eerste instantie zou liggen op het omgaan met verschillende gedragsstoornissen, al snel verschoof naar het scheppen van een basisklimaat en een veilige werkomgeving. Door bewustwording van afwijkend gedrag, met als gevolg miscommunicatie, onbegrip en weerstand, te komen tot de vraag: waar liggen onze waarden en normen en wat vinden we met elkaar toelaatbaar? Hoe denken we daar samen over en hoe maken we regels en afspraken die een rustige en veilige werkomgeving ten goede komen en omgaan met lastig gedrag minder zwaar maakt?

 

Ook Brainport Assembly heeft afgelopen dinsdag bewezen dat investeren in mensen, in teams, zijn vruchten onmiddellijk afwerpt. Met een grote dosis energie – tot laat in de avond heb ik betrokken en attente deelnemers gezien – gaan deze mensen de komende periode met elkaar aan de slag om zichzelf uiteindelijk nog sterker te kunnen positioneren. En daarmee het bedrijf Brainport Assembly. Een prachtige organisatie, waar samen-werken en zorgen voor elkaar hand in hand gaan. En dat kan haast niet anders, want zoals bij de trainers van Bekensteyn ziet men ook bij Brainport Assembly De Mens als Middel. Punt.

 

 

 

Training 'Omgaan met Lastig Gedrag'

 

 

Harold van de Laar, 31 augustus 2017

 

 

 

 

CONTACT & SERVICE

TEL 040-76 000 65

info@bekensteyn.nl
naam
e-mail
tel