Coaching opnieuw op de kaart

Toenemende vraag naar coachingstrajecten door Bekensteyn beantwoord

Na de zomervakantie heeft ons product Coaching een nieuwe impuls gekregen. Dit naar aanleiding van verschillende vragen uit het bedrijfsleven en oriƫnterende gesprekken die al in een eerder stadium plaatsvonden. Onze trainer/coach Roland van Son is momenteel erg druk met de invulling van verschillende coachingstrajecten. Met groot enthousiasme coacht hij medewerkers van bedrijven die om welke reden dan ook ontevreden zijn over hun huidige situatie of na jaren zijn vastgelopen.

 

Van het een komt het ander.

In onze trainingen “Effectief aan het Werk”, waarin we mensen voorbereiden op een toekomstige baan in de installatietechniek, was voor Roland al een mooie rol weggelegd om individuele aandacht te geven aan de deelnemers die voor deze trajecten waren aangemeld. Het is een goede gewoonte van Bekensteyn om mensen op de voet te volgen. Dat doen we met individuele gesprekken waarin de voortgang in het traject wordt gepeild, maar waar ook praktische tips worden gegeven om de individuele deelnemer zo optimaal mogelijk op het juiste spoor te zetten. Soms gaat dat over gedrag of houding, op andere momenten over sociale vaardigheden of de manier van communiceren met hun omgeving. Het resultaat van die gesprekken is bewustwording van gedrag, met als direct resultaat een groei in persoonlijk functioneren door het herkennen en omzeilen van valkuilen die soms al jaren op de loer liggen.

 

Ook voor Bekensteyn geldt dat het verbreden van je gezichtsveld leidt tot nieuwe kansen en mogelijkheden. Vanuit de insteek van jobcoaching en persoonlijke begeleiding in onze trainingen, blijkt het coachen van mensen in het vrije bedrijf een kleine stap. Door het aanboren van mogelijkheden via netwerkcontacten zijn we op dit moment in de situatie beland dat veel bedrijven een beroep op ons doen om medewerkers – en daarmee hun bedrijf – vooruit te helpen.

 

Gemiddeld genomen is de strekking van de coachingsvragen dezelfde: kan Bekensteyn onze medewerker in beweging krijgen, zodanig dat er duidelijkheid komt in de bestaande situatie en er door de coachee keuzes gemaakt kunnen worden die een positieve verandering in gang zetten? Veelal ziet Roland mensen die na jarenlang dienstverband zijn vastgeroest en grote moeite hebben om te gaan met veranderingen. Een nieuwe directeur, een andere visie, het omgooien van vaste structuren of gewoonten, een andere rolverdeling in teams of in samenwerking, bijgestuurde afspraken of verscherpte protocollen. Zaken waardoor weerstand toeneemt en effectieve communicatie tussen de partijen onderling uitblijft.

De vaak verstoorde onderlinge communicatie wordt gerepareerd in gesprekken waarbij Roland optreedt als mediator. Op die manier is hij vanuit Bekensteyn betrokken bij het gehele begeleidingstraject om samenwerking nieuwe kansen te geven.

 

Maar het gaat niet altijd zonder slag of stoot. Mensen vinden het over het algemeen lastig om naar zichzelf te kijken en hun eigen aandeel onder ogen te zien. De vertrouwenwekkende sfeer waarin de gesprekken plaatsvinden en de veiligheid die Roland daarbij biedt, is een prima voedingsbodem voor groei en ontwikkeling. Onze ervaring is dat de deelnemers het daar ‘erg goed op doen’ en soms zelf versteld staan van de mogelijkheden die op hun pad komen.

Dat resultaat wordt vooral bereikt door de vasthoudende en doortastende manier waarop Roland invulling geeft aan zijn vak: Empatisch waar mogelijk, confronterend waar nodig…

 

wegwijzer coaching

 

 

 

 

Harold van de Laar, 14 september 2017

CONTACT & SERVICE

TEL 040-76 000 65

info@bekensteyn.nl
naam
e-mail
tel