Interculturele Communicatie

Ik bedoel wat zij moeten begrijpen... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Een training gericht op de dagelijkse omgangsvormen en communicatie tussen autochtone en allochtone medewerkers.   De training Interculturele Communicatie gaat in op de dagelijkse omgangsvormen en communicatie tussen Nederlanders en Nieuwe Nederlanders. Ondanks inburgeringsprogramma’s blijft communicatie en samenwerking tussen verschillende culturen een item wat veel aandacht en zorg nodig heeft. Acceptatie en respect zijn sleutelwoorden die van enorm belang zijn om communicatiestromen optimaal te laten verlopen. Onderzoek heeft aangetoond dat er op de werkvloer nogal eens misverstanden en problemen ontstaan, omdat het bij de gevestigde Nederlander vooral ontbreekt aan voorkennis en inlevingsvermogen.   Ervaring uit eerdere trainingen leert ons dat medewerkers die deze training hebben gevolgd, meer dan voorheen bereid zijn naar elkaar te luisteren. Door de kennis die zij hebben opgedaan ontstaat er respect voor elkaars culturen, gewoonten en gebruiken. De samenwerking loopt daardoor vaak beter en makkelijker. Mogelijke overeenkomsten en verschillen tussen culturen zijn vaak subtiel. Met de handvatten die worden aangereikt is het betrekkelijk eenvoudig om je open te stellen voor andere culturen, zonder gedrag of denkwijzen aan te passen. Interculturele communicatie zal daardoor in de toekomst effectiever verlopen.    Doel van de training Interculturele Communicatie De training Interculturele Communicatie geeft u inzicht in gedragscodes en de culturele bagage van uzelf en van anderen. U ondervindt de effecten daarvan op het waarnemen, denken en handelen vanuit diverse achtergronden. Daardoor bent u in staat de overeenkomsten en verschillen in gedrag binnen diverse culturen te herkennen, te erkennen en te hanteren.   Voor wie is de training Interculturele Communicatie De training Interculturele Communicatie is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met cultuurverschillen of meer wil weten over de verschillende facetten die rond dit thema spelen. Er wordt bij voorkeur gewerkt in groepen van minimaal 4 en maximaal 12 personen.   Werkwijze In een training van Bekensteyn Training & Coaching bepaalt de opdrachtgever in overleg met onze professional welke vaardigheden in de training worden behandeld. Bij het ontwerpen van de training wordt rekening gehouden met de dagelijkse praktijk; de context waarbinnen een afdeling of de organisatie acteert. Bij Bekensteyn staat de meetbaarheid van resultaten hoog in het vaandel. Daarom is het – na afloop van een training of traject – mogelijk onderzoek te doen naar uiteindelijke resultaatgerichtheid middels een follow-up.   Duur De training Interculturele Communicatie beslaat 2 dagdelen. In overleg met de opdrachtgever kan de training met meer dagdelen worden uitgebreid.   Trainers  De trainers van Bekensteyn Training & Coaching zijn allen gekwalificeerd en hebben als trainer/coach inmiddels een ruime ervaring opgebouwd op het gebied van gedrag, communicatie en persoonlijke effectiviteit. In de trainingen bieden zij een evenwichtige mix van theorie en praktijk aan. Daarnaast zijn zij als coach in staat het beste uit mensen naar boven te halen.   Locatie  Een training van Bekensteyn kan in-company of op een externe trainingslocatie worden uitgevoerd. Ook is het mogelijk de training in onze eigen trainingsruimte te laten plaatsvinden, in het pand van Bekensteyn aan de Dorpstraat in Veldhoven.   Lunch / koffie-thee-frisdrank Tijdens de training wordt gezorgd voor koffie/thee of frisdrank. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Ook is het mogelijk om op onze locatie rond het middaguur gebruik te maken van een door ons verzorgde lunch.

Training Interculturele Communicatie

Een training gericht op de dagelijkse omgangsvormen en communicatie tussen autochtone en allochtone medewerkers.

 

De training Interculturele Communicatie gaat in op de dagelijkse omgangsvormen en communicatie tussen Nederlanders en Nieuwe Nederlanders. Ondanks inburgeringsprogramma’s blijft communicatie en samenwerking tussen verschillende culturen een item wat veel aandacht en zorg nodig heeft. Acceptatie en respect zijn sleutelwoorden die van enorm belang zijn om communicatiestromen optimaal te laten verlopen. Onderzoek heeft aangetoond dat er op de werkvloer nogal eens misverstanden en problemen ontstaan, omdat het bij de gevestigde Nederlander vooral ontbreekt aan voorkennis en inlevingsvermogen.

 

Ervaring uit eerdere trainingen leert ons dat medewerkers die deze training hebben gevolgd, meer dan voorheen bereid zijn naar elkaar te luisteren. Door de kennis die zij hebben opgedaan ontstaat er respect voor elkaars culturen, gewoonten en gebruiken.

De samenwerking loopt daardoor vaak beter en makkelijker. Mogelijke overeenkomsten en verschillen tussen culturen zijn vaak subtiel. Met de handvatten die worden aangereikt is het betrekkelijk eenvoudig om je open te stellen voor andere culturen, zonder gedrag of denkwijzen aan te passen. Interculturele communicatie zal daardoor in de toekomst effectiever verlopen. 

 

Doel van de training Interculturele Communicatie
De training Interculturele Communicatie geeft u inzicht in gedragscodes en de culturele bagage van uzelf en van anderen. U ondervindt de effecten daarvan op het waarnemen, denken en handelen vanuit diverse achtergronden. Daardoor bent u in staat de overeenkomsten en verschillen in gedrag binnen diverse culturen te herkennen, te erkennen en te hanteren.

 

Voor wie is de training Interculturele Communicatie

De training Interculturele Communicatie is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met cultuurverschillen of meer wil weten over de verschillende facetten die rond dit thema spelen. Er wordt bij voorkeur gewerkt in groepen van minimaal 4 en maximaal 12 personen.

 

Werkwijze

In een training van Bekensteyn Training & Coaching bepaalt de opdrachtgever in overleg met onze professional welke vaardigheden in de training worden behandeld. Bij het ontwerpen van de training wordt rekening gehouden met de dagelijkse praktijk; de context waarbinnen een afdeling of de organisatie acteert.

Bij Bekensteyn staat de meetbaarheid van resultaten hoog in het vaandel. Daarom is het – na afloop van een training of traject – mogelijk onderzoek te doen naar uiteindelijke resultaatgerichtheid middels een follow-up.

 

Duur

De training Interculturele Communicatie beslaat 2 dagdelen.

In overleg met de opdrachtgever kan de training met meerdere dagdelen worden uitgebreid.

 

Trainers 

De trainers van Bekensteyn Training & Coaching zijn allen gekwalificeerd en hebben als trainer/coach inmiddels een ruime ervaring opgebouwd op het gebied van gedrag, communicatie en persoonlijke effectiviteit. In de trainingen bieden zij een evenwichtige mix van theorie en praktijk aan. Daarnaast zijn zij als coach in staat het beste uit mensen naar boven te halen.

 

Locatie 

Een training van Bekensteyn kan in-company of op een externe trainingslocatie worden uitgevoerd.

Ook is het mogelijk de training in onze eigen trainingsruimte te laten plaatsvinden, in het pand van Bekensteyn aan de Dorpstraat in Veldhoven.

 

Lunch / koffie-thee-frisdrank

Tijdens de training wordt gezorgd voor koffie/thee of frisdrank. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Ook is het mogelijk om op onze locatie rond het middaguur gebruik te maken van een door ons verzorgde lunch.

PROGRAMMA

Tijdens de training Interculturele Communicatie zal onder andere aandacht worden geschonken aan de volgende onderwerpen:

 • Beeldvorming en integratie in Nederland
 • Integratiebeleid
 • Inburgering
 • Model van de Wereld
 • Waarden en normen
 • Cultuur en communicatie
 • David Pinto
 • Behoeftepiramide
 • Dubbel-perspectiefmethode
 • G- en F cultuur
 • Groepscultuur en individu
 • Verloop van het interculturele communicatieproces
 • Culturele factoren
 • Empathie en samenwerking
 • Beeldvorming bij allochtonen en autochtonen:
  • Allochtonen over Nederlanders
  • Autochtonen over Nieuwe Nederlanders

Naast het aanbieden van een theoretisch kader worden in de training ervaringen uitgewisseld en uiteenlopende werkvormen ingezet. Dit zijn individuele opdrachten, groepsopdrachten en zelftesten. De opdrachten worden plenair, individueel of in subgroepen nabesproken. Hierdoor is de training intensief, dynamisch en praktisch van aard. In de training is veel aandacht voor zelfreflectie. Daardoor krijgt u zicht op wat u drijft en wat u in de toekomst graag zou willen bereiken. Ook wordt u zich bewust van uw persoonlijke aandachtspunten.

CONTACT INSCHRIJVEN

Duur

Training is maatwerk, dus duur is afhankelijk van de vraag.

Tijd

Altijd in overleg met de opdrachtgever

Locatie

kan zowel op onze locatie als incompany

Kosten

€ 695 per dagdeel, € 1195 per volledige dag (prijzen excl. BTW)

CONTACT & SERVICE

TEL 040-76 000 65

info@bekensteyn.nl
naam
e-mail
tel