Sociale Vaardigheden [SoVa] voor Volwassenen

Luisteren is meer dan je mond een tijdje houden... ________________________________________________________________

Training Sociale Vaardigheden [SoVa]

Onze training 'Sociale Vaardigheden [SoVa] voor Volwassenen' is gericht op het sterker maken van de meest voorkomende en noodzakelijke omgangsvormen die we nodig hebben in contact en samenwerking met anderen.   Sociale vaardigheden vormen de basis van een wenselijk contact met anderen. Bij de meesten van ons loopt die dagelijkse omgang redelijk goed. Sommige mensen hebben echter veel moeite met het sociale verkeer. Zij zijn niet in staat gemakkelijk contact te maken of te verwoorden wat zij voelen. Dit resulteert soms in overdreven reacties of ongemakkelijk gedrag. Onze overvolle agenda’s maken dat we weinig of geen tijd vrijmaken om te investeren in het onderhoud van de meest basale sociale vaardigheden. In sommige opleidingen, beroepen of werkvelden kom je daar niet mee weg. Daar wordt iedere dag opnieuw een professionele houding vereist, met communicatieve en sociale vaardigheden die daarbij noodzakelijk zijn. Met goede sociale vaardigheden wordt je leven een stuk interessanter, maar ook eenvoudiger. Met Bekensteyn Training & Coaching investeer je in je sociale vaardigheden door je bewust te worden van automatische patronen, het onderzoeken van persoonlijke mogelijkheden en belemmeringen en het aanleren van de voor jou meest adequate vaardigheden om contact te maken en relaties optimaal te onderhouden.   Doel training Sociale Vaardigheden Doel van de training Sociale Vaardigheden [SoVa] is het verbeteren van sociaal functioneren.   Voor wie is de training Sociale Vaardigheden Iedereen die moeite heeft om deel te nemen aan het sociale verkeer of medewerkers van bedrijven of instellingen die beroepsmatig dagelijks sociale vaardigheden gebruiken om contacten en relaties te onderhouden. Deze training kan zowel individueel als voor groepen worden ingezet. Wij hanteren een groepsgrootte van maximaal 6 deelnemers.   Werkwijze In de training 'SoVa voor Volwassenen' van Bekensteyn Training & Coaching bepaalt de opdrachtgever in overleg met onze professional welke vaardigheden in de training worden behandeld. De training kan zich richten op basale, eenvoudig toepasbare en algemene technieken, of op vaardigheden die verdieping vragen en in breder verband, op competentieniveau liggen. Zoals mag worden aangenomen dat bij [jonge] kinderen sociale vaardigheden spelenderwijs worden aangeleerd of ingetraind, kunnen we er in algemene zin vanuit gaan dat volwassenen zijn behept met bagage uit het verleden, met eigengemaakte structuren en patronen die sociaal verkeer inmiddels belemmeren of blokkeren. Bij het ontwikkelen van de training wordt daarmee rekening gehouden. Gedrag, houding, zelfbeeld en motivatie worden daarom in de algehele context meegenomen. Deze training kan een opstap zijn tot een vervolg, wat kan worden gezocht in de vorm van individuele coaching. Bij Bekensteyn staat de meetbaarheid van resultaten hoog in het vaandel. Daarom is het – na afloop van een training of traject – mogelijk onderzoek te doen naar uiteindelijke resultaatgerichtheid middels een follow-up.   Duur De duur van de training 'SoVa voor Volwassenen' is 1 tot 2 dagdelen. In overleg met de opdrachtgever kan de duur, afhankelijk van het aantal te behandelen vaardigheden, worden uitgebreid. Desgewenst kan een terugkomdag in het traject worden opgenomen.   Trainers De trainers van Bekensteyn Training & Coaching zijn allen gekwalificeerd en hebben als trainer/coach inmiddels een ruime ervaring opgebouwd op het gebied van gedrag, communicatie en persoonlijke effectiviteit. In de trainingen bieden zij een evenwichtige mix van theorie en praktijk aan. Daarnaast zijn zij als coach in staat het beste uit mensen naar boven te halen.   Locatie Een training van Bekensteyn kan in-company of op een externe trainingslocatie worden uitgevoerd. Ook is het mogelijk de training in onze eigen trainingsruimte te laten plaatsvinden, in het pand van Bekensteyn aan de Dorpstraat in Veldhoven.   Lunch / koffie-thee-frisdrank Het is mogelijk om op onze locatie rond het middaguur gebruik te maken van een lunch, verzorgd door Bekensteyn. De kosten daarvoor worden apart in rekening gebracht. Tijdens de training wordt gezorgd voor koffie/thee of frisdrank. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Training Sociale Vaardigheden [SoVa]

Onze training ‘Sociale Vaardigheden [SoVa] voor Volwassenen’ is gericht op het sterker maken van de meest voorkomende en noodzakelijke omgangsvormen die we nodig hebben in contact en samenwerking met anderen.

 

Sociale vaardigheden vormen de basis van een wenselijk contact met anderen. Bij de meesten van ons loopt die dagelijkse omgang redelijk goed.

Sommige mensen hebben echter veel moeite met het sociale verkeer. Zij zijn niet in staat gemakkelijk contact te maken of te verwoorden wat zij voelen. Dit resulteert soms in overdreven reacties of ongemakkelijk gedrag. Onze overvolle agenda’s maken dat we weinig of geen tijd vrijmaken om te investeren in het onderhoud van de meest basale sociale vaardigheden. In sommige opleidingen, beroepen of werkvelden kom je daar niet mee weg. Daar wordt iedere dag opnieuw een professionele houding vereist, met communicatieve en sociale vaardigheden die daarbij noodzakelijk zijn. Met goede sociale vaardigheden wordt je leven een stuk interessanter, maar ook eenvoudiger. Met Bekensteyn Training & Coaching investeer je in je sociale vaardigheden door je bewust te worden van automatische patronen, het onderzoeken van persoonlijke mogelijkheden en belemmeringen en het aanleren van de voor jou meest adequate vaardigheden om contact te maken en relaties optimaal te onderhouden.

 

Doel training Sociale Vaardigheden

Doel van de training Sociale Vaardigheden [SoVa] is het verbeteren van sociaal functioneren.

 

Voor wie is de training Sociale Vaardigheden

Iedereen die moeite heeft om deel te nemen aan het sociale verkeer of medewerkers van bedrijven of instellingen die beroepsmatig dagelijks sociale vaardigheden gebruiken om contacten en relaties te onderhouden.

Deze training kan zowel individueel als voor groepen worden ingezet. Wij hanteren een groepsgrootte van maximaal 6 deelnemers.

 

Werkwijze

In de training ‘SoVa voor Volwassenen’ van Bekensteyn Training & Coaching bepaalt de opdrachtgever in overleg met onze professional welke vaardigheden in de training worden behandeld. De training kan zich richten op basale, eenvoudig toepasbare en algemene technieken, of op vaardigheden die verdieping vragen en in breder verband, op competentieniveau liggen. Zoals mag worden aangenomen dat bij [jonge] kinderen sociale vaardigheden spelenderwijs worden aangeleerd of ingetraind, kunnen we er in algemene zin vanuit gaan dat volwassenen zijn behept met bagage uit het verleden, met eigengemaakte structuren en patronen die sociaal verkeer inmiddels belemmeren of blokkeren. Bij het ontwikkelen van de training wordt daarmee rekening gehouden. Gedrag, houding, zelfbeeld en motivatie worden daarom in de algehele context meegenomen. Deze training kan een opstap zijn tot een vervolg, wat kan worden gezocht in de vorm van individuele coaching.

Bij Bekensteyn staat de meetbaarheid van resultaten hoog in het vaandel. Daarom is het – na afloop van een training of traject – mogelijk onderzoek te doen naar uiteindelijke resultaatgerichtheid middels een follow-up.

 

Duur

De duur van de training ‘SoVa voor Volwassenen’ is 1 tot 2 dagdelen. In overleg met de opdrachtgever kan de duur, afhankelijk van het aantal te behandelen vaardigheden, worden uitgebreid. Desgewenst kan een terugkomdag in het traject worden opgenomen.

 

Trainers

De trainers van Bekensteyn Training & Coaching zijn allen gekwalificeerd en hebben als trainer/coach inmiddels een ruime ervaring opgebouwd op het gebied van gedrag, communicatie en persoonlijke effectiviteit. In de trainingen bieden zij een evenwichtige mix van theorie en praktijk aan. Daarnaast zijn zij als coach in staat het beste uit mensen naar boven te halen.

 

Locatie

Een training van Bekensteyn kan in-company of op een externe trainingslocatie worden uitgevoerd.

Ook is het mogelijk de training in onze eigen trainingsruimte te laten plaatsvinden, in het pand van Bekensteyn aan de Dorpstraat in Veldhoven.

 

Lunch / koffie-thee-frisdrank

Tijdens de training wordt gezorgd voor koffie/thee of frisdrank. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Ook is het mogelijk om op onze locatie rond het middaguur gebruik te maken van een door ons verzorgde lunch.

 

BS-lachende cursisten

 

PROGRAMMA

De training ‘SoVa voor Volwassenen’ kent een uitgebreid scala aan vaardigheden die in de training kunnen worden opgenomen. Als we spreken over een optimaal leerrendement, wordt geadviseerd voor niet meer dan twee vaardigheden per dagdeel te kiezen. Er wordt getraind op kennis- houdings- en vaardigheidsdoelen. Een overzicht van de meest essentiële vaardigheden:

 • Kennismaken
 • Iets vragen
 • Iets bepraten
 • Omgaan met gevoelens
 • Compliment geven
 • Verdriet van de ander
 • Waardering uiten
 • Omgaan met beroepsgeheim
 • Als een ander een afspraak niet nakomt
 • Als je zelf een afspraak niet nakomt
 • Jezelf voorstellen
 • “Nee” – zeggen
 • Kritiek krijgen
 • Teleurstelling uiten
 • Gevoelens van anderen
 • Afspraken maken
 • Reageren op waardering
 • Onderhandelen
 • Praatje beginnen
 • Luisteren
 • Kritiek geven
 • Boosheid uiten
 • Eigen gevoelens
 • Grenzen stellen
 • Wensen uiten
 • Samenwerken

Bekensteyn Training & Coaching is bekend met de methode “Goldstein”, zodat de training Sociale Vaardigheden ook voor de ‘lower class’ en doelgroepen mogelijk is die speciale aandacht vragen. In die trainingen ligt de focus vooral op het stimuleren van zelfredzaamheid.

Eventueel kan op verzoek van de opdrachtgever gebruik worden gemaakt van een trainingsacteur.

 

Naast het aanbieden van een theoretisch kader worden in de training ervaringen uitgewisseld en uiteenlopende werkvormen ingezet. Dit zijn individuele opdrachten, groepsopdrachten en zelftesten. De opdrachten worden plenair, individueel of in subgroepen nabesproken. Hierdoor is de training intensief, dynamisch en praktisch van aard. In de training is veel aandacht voor zelfreflectie. Daardoor krijgt u zicht op wat u drijft en wat u in de toekomst graag zou willen bereiken. Ook wordt u zich bewust van uw persoonlijke aandachtspunten.

 

CONTACT INSCHRIJVEN

Duur

Training is maatwerk, dus duur is afhankelijk van de vraag. Normaliter gaan we bij deze training uit van 2 dagdelen.

Tijd

Altijd in overleg met de opdrachtgever

Locatie

Kan zowel op onze trainingslocatie in Veldhoven als incompany

Kosten

€ 695 per dagdeel, € 1195 per volledige dag (prijzen excl. BTW)

CONTACT & SERVICE

TEL 040-76 000 65

info@bekensteyn.nl
naam
e-mail
tel