Teamcoaching

Over de kleur kun je het samen hebben, maar hetzelfde shirt maakt nog geen team... ____________________________________________________________________________   Teamcoaching Teamcoaching is een proces om samenwerking en het leren van en met elkaar een plaats te geven. Het gaat om het stimuleren en organiseren van leerprocessen als onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden. Hierdoor ontstaat een krachtige leer-werkomgeving, waarbinnen het team zich duurzaam blijft ontwikkelen, zich onderscheidt van concurrerende organisaties in de markt en groeit naar de status van zelfsturend en excellerend team. Door het aanmoedigen en inzichtelijk maken van elkaars kwaliteiten, maar ook de acceptatie rondom vervormingen te stimuleren, leren teamleden beter op elkaar af te stemmen. Het product Teamcoaching leidt tot effectievere samenwerking. Zo verbeteren de individuele prestaties en is het volledige team meer dan de optelsom van de afzonderlijke teamleden. Dat is vaak de start van een nieuw begin; misschien van een nieuwe manier van werken.   Doel van Teamcoaching De belangrijkste doelstelling van Teamcoaching is het bewustzijn van het team te vergroten en de effectiviteit van het team als geheel duurzaam te verbeteren. Natuurlijk komen de individuele teamleden daarbij aan bod, maar zeker ook de onderlinge samenwerking en interactie. Het leren van en met elkaar zal het team in zijn performance laten groeien.   Werkwijze Teamcoaching bij Bekensteyn Training & Coaching betekent adequaat en doeltreffend werken aan vooraf geprioriteerde aandachtsgebieden. Het bouwen van een goed team kost tijd en energie. Dat doe je niet ‘even tussendoor’ of door mensen naar een training te sturen. Bekensteyn Training & Coaching zet in op een uiterst effectief traject, om op die manier tijd, kosten en inspanningen voor iedereen tot een acceptabel en aanvaardbaar niveau te beperken.   In een training van Bekensteyn Training & Coaching bepaalt de opdrachtgever in overleg met onze professional welke vaardigheden bij teamcoaching worden behandeld. Bij het ontwerpen van trainingen op de items die daarbij in aanmerking komen, wordt rekening gehouden met de dagelijkse praktijk; de context waarbinnen een afdeling of de organisatie acteert.   Bekensteyn Training & Coaching beschikt over een aantal specifieke, aan het bureau gelieerde instrumenten die bij Teamcoaching kunnen worden ingezet. Met deze methodiek is in één oogopslag duidelijk op welke aandachtsgebieden zich de problemen afspelen. Vervolgens is het mogelijk om gericht en effectief te werken aan verbetering van één of meerdere specifieke probleemgebieden.  

 1.  "Rotatiemodel"
De eerste stap naar Teamcoaching bestaat uit een oriënterend gesprek met de opdrachtgever of verantwoordelijke opleidingscoördinator. Hierin worden op hoofdlijnen probleemgebieden vastgesteld en wordt gekeken of de randvoorwaarden aanwezig zijn om een effectief traject te kunnen inzetten. Ook wordt alsmede het karakter of de setting waarbinnen Teamcoaching zal plaatsvinden.   [caption id="attachment_1116" align="aligncenter" width="298"]Bekensteyn - Rotatiemodel 'Rotatiemodel'[/caption]    
 1. “Teamontwikkelingsmeter”.
Ieder individueel teamlid vult voorafgaand een korte vragenlijst in: de zogenoemde ‘Teamontwikkelingsmeter’. Het programma berekent en middelt de uitslagen. Op deze manier ontstaat een individuele- en een teamuitslag, gebaseerd op persoonlijke beleving bij het prestatieniveau van het team op de competenties van teamfunctioneren, de zogenaamde ‘bouwstenen’ [zie punt 4]. Na het invullen van de ‘Teamontwikkelingsmeter’ blijkt uit de individuele uitslag of het team in de beleving van de medewerker bestaat uit een ‘beginnend team’, een ‘gevorderd team’, een ‘volwassen team’ of een ‘zelflerend en zelfsturend team’. De individuele uitslagen bij elkaar opgeteld geven een score voor het volledige team.   3.   “Bouwstenenmatrix”. Uit de gemiddelde score van alle medewerkers is af te lezen op welke teamcompetenties [bouwstenen] het team verder kan ontwikkelen:
 1. Visie en Missie;
 2. Inspiratie en Motivatie
 3. Doelstellingen
 4. Taken en Vaardigheden;
 5. Relaties en Samenwerking;
 6. Middelen;
 7. Plan van Aanpak.
  [caption id="attachment_1118" align="aligncenter" width="300"]'Bouwstenenmatrix' 'Bouwstenenmatrix'[/caption]   4.    Het gebruik van de Toolbox. Per bovengenoemde bouwstenen zijn adequate werkvormen voorhanden die we hebben geselecteerd en verzameld in onze ‘Toolbox’. Deze toolbox geeft de mogelijkheid om onmiddellijk een werkvorm te kiezen die direct inspeelt op het geanalyseerde probleem. Zo leer je op een praktische en leuke manier van elkaar en mét elkaar. De werkvormen hebben een interactief karakter en spreken zowel individuele drijfveren als samenwerkingsgerichte competenties op teamniveau aan.   'Teamcoaching' gaat uit van de dagelijkse praktijk van de deelnemers; zij worden gezien en behandeld als de experts binnen hun eigen vakgebied of werksetting. Bij Bekensteyn staat de meetbaarheid van resultaten hoog in het vaandel. Daarom is het – na afloop van een training of traject – mogelijk onderzoek te doen naar uiteindelijke resultaatgerichtheid middels een follow-up.   Duur Het is belangrijk dat een leerproces binnen een team planmatig, systematisch en bewust wordt ingezet. Om het niveau te bereiken van een effectief zelflerend en zelfsturend team, wordt een zorgvuldig ontwikkelproces doorlopen. Geadviseerd wordt om ‘Teamcoaching’ in trajectvorm uit te zetten. De duur daarvan wordt in onderling overleg vastgesteld en kan een langere tijd in beslag nemen.   Natuurlijk is er de mogelijkheid om eenmalig een teamdag te organiseren of om te kiezen voor een korte, themagestuurde bijeenkomst. Ook een samengestelde teamdag, bijvoorbeeld in combinatie met onze samenwerkingspartner Tante Sus uit Oisterwijk, behoort tot de vele inspirerende mogelijkheden. logo tante sus   De afgelopen jaren is een samenwerkingsverband ontstaan met de organisatie “Wildtrails”, in het Belgische Jupille, onder de rook van La Roche. “Wildtrails” is een gerenommeerde organisatie die ontstaan is in 1994 en waar in het verleden veel organisaties hun teamactiviteiten hebben uitbesteedt. Achter Wildtrails staat een professioneel team dat garant staat voor originele, sfeervolle, veilige events op maat, met respect voor natuur, milieu en omgeving. Wildtrails biedt een groot scala aan outdoor-activiteiten naar keuze. Hiervoor zijn geen speciale vaardigheden of conditie vereist. Kijk voor meer informatie op: www.wildtrails.be. Logo Wildtrails   Trainers De trainers van Bekensteyn Training & Coaching zijn gekwalificeerd en hebben als trainer/coach inmiddels een ruime ervaring opgebouwd op het gebied van gedrag, communicatie en persoonlijke effectiviteit. In de trainingen bieden zij een evenwichtige mix van theorie en praktijk aan. Daarnaast zijn zij als coach in staat het beste uit mensen naar boven te halen.   De trainer voor Teamcoaching is Harold van de Laar. Harold van de Laar is ruim zes jaar verbonden aan Bekensteyn Training & Coaching en als opleidingskundige en trainer/coach afgestudeerd op het onderdeel Teamcoaching. De modellen en tools die hij hierbij heeft ontwikkeld zijn van zijn hand en op dit moment uiteraard gelieerd aan Bekensteyn Training & Coaching. Unieke instrumenten die in het verleden met grote tevredenheid door verschillende teams in de zorg en in het bedrijfsleven zijn gebruikt.       Locatie In overleg met de opdrachtgever kan worden gekozen voor een in-company training of voor een training op een externe trainingslocatie. Ook de trainingsruimte van Bekensteyn Training & Coaching, aan de Dorpstraat 16E in Veldhoven, is daarbij een prima optie. Het is voor ons geen probleem om voor jullie team een lunch te verzorgen. De ligging van ons pand, centraal in het centrum van Veldhoven, heeft voldoende gratis parkeergelegenheid en nodigt uit om aan het einde van de teamdag een drankje te nemen bij één van de horecagelegenheden aan de overkant.   Lunch / koffie-thee-frisdrank Het is voor ons geen probleem om voor jullie team een lunch te verzorgen. De kosten daarvoor worden apart in rekening gebracht. Tijdens trainingen wordt gezorgd voor koffie/thee of frisdrank. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De ligging van ons pand, centraal in het centrum van Veldhoven, heeft voldoende gratis parkeergelegenheid en nodigt uit om aan het einde van de teamdag een drankje te nemen bij één van de horecagelegenheden aan de overkant.

Teamcoaching

Teamcoaching is een proces om samenwerking en het leren van en met elkaar een plaats te geven. Het gaat om het stimuleren en organiseren van leerprocessen als onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden. Hierdoor ontstaat een krachtige leer-werkomgeving, waarbinnen het team zich duurzaam blijft ontwikkelen, zich onderscheidt van concurrerende organisaties in de markt en groeit naar de status van zelfsturend en excellerend team.

Door het aanmoedigen en inzichtelijk maken van elkaars kwaliteiten, maar ook de acceptatie rondom vervormingen te stimuleren, leren teamleden beter op elkaar af te stemmen. Het product Teamcoaching leidt tot effectievere samenwerking. Zo verbeteren de individuele prestaties en is het volledige team meer dan de optelsom van de afzonderlijke teamleden. Dat is vaak de start van een nieuw begin; misschien van een nieuwe manier van werken.

 

Doel van Teamcoaching

De belangrijkste doelstelling van Teamcoaching is het bewustzijn van het team te vergroten en de effectiviteit van het team als geheel duurzaam te verbeteren. Natuurlijk komen de individuele teamleden daarbij aan bod, maar zeker ook de onderlinge samenwerking en interactie. Het leren van en met elkaar zal het team in zijn performance laten groeien.

 

Werkwijze

Teamcoaching bij Bekensteyn Training & Coaching betekent adequaat en doeltreffend werken aan vooraf geprioriteerde aandachtsgebieden. Het bouwen van een goed team kost tijd en energie. Dat doe je niet ‘even tussendoor’ of door mensen naar een training te sturen. Bekensteyn Training & Coaching zet in op een uiterst effectief traject, om op die manier tijd, kosten en inspanningen voor iedereen tot een acceptabel en aanvaardbaar niveau te beperken.

 

In een training van Bekensteyn Training & Coaching bepaalt de opdrachtgever in overleg met onze professional welke vaardigheden bij teamcoaching worden behandeld. Bij het ontwerpen van trainingen op de items die daarbij in aanmerking komen, wordt rekening gehouden met de dagelijkse praktijk; de context waarbinnen een afdeling of de organisatie acteert.

 

Bekensteyn Training & Coaching beschikt over een aantal specifieke, aan het bureau gelieerde instrumenten die bij Teamcoaching kunnen worden ingezet. Met deze methodiek is in één oogopslag duidelijk op welke aandachtsgebieden zich de problemen afspelen. Vervolgens is het mogelijk om gericht en effectief te werken aan verbetering van één of meerdere specifieke probleemgebieden.

 

 1.  “Rotatiemodel”

De eerste stap naar Teamcoaching bestaat uit een oriënterend gesprek met de opdrachtgever of verantwoordelijke opleidingscoördinator. Hierin worden op hoofdlijnen probleemgebieden vastgesteld en wordt gekeken of de randvoorwaarden aanwezig zijn om een effectief traject te kunnen inzetten. Ook wordt alsmede het karakter of de setting waarbinnen Teamcoaching zal plaatsvinden.

 

Bekensteyn - Rotatiemodel

‘Rotatiemodel’

 

 

 1. “Teamontwikkelingsmeter”.

Ieder individueel teamlid vult voorafgaand een korte vragenlijst in: de zogenoemde ‘Teamontwikkelingsmeter’. Het programma berekent en middelt de uitslagen. Op deze manier ontstaat een individuele- en een teamuitslag, gebaseerd op persoonlijke beleving bij het prestatieniveau van het team op de competenties van teamfunctioneren, de zogenaamde ‘bouwstenen’ [zie punt 4]. Na het invullen van de ‘Teamontwikkelingsmeter’ blijkt uit de individuele uitslag of het team in de beleving van de medewerker bestaat uit een ‘beginnend team’, een ‘gevorderd team’, een ‘volwassen team’ of een ‘zelflerend en zelfsturend team’. De individuele uitslagen bij elkaar opgeteld geven een score voor het volledige team.

 

3.   “Bouwstenenmatrix”.

Uit de gemiddelde score van alle medewerkers is af te lezen op welke teamcompetenties [bouwstenen] het team verder kan ontwikkelen:

 1. Visie en Missie;
 2. Inspiratie en Motivatie
 3. Doelstellingen
 4. Taken en Vaardigheden;
 5. Relaties en Samenwerking;
 6. Middelen;
 7. Plan van Aanpak.

 

'Bouwstenenmatrix'

‘Bouwstenenmatrix’

 

4.    Het gebruik van de Toolbox.

Per bovengenoemde bouwstenen zijn adequate werkvormen voorhanden die we hebben geselecteerd en verzameld in onze ‘Toolbox’. Deze toolbox geeft de mogelijkheid om onmiddellijk een werkvorm te kiezen die direct inspeelt op het geanalyseerde probleem. Zo leer je op een praktische en leuke manier van elkaar en mét elkaar. De werkvormen hebben een interactief karakter en spreken zowel individuele drijfveren als samenwerkingsgerichte competenties op teamniveau aan.

 

‘Teamcoaching’ gaat uit van de dagelijkse praktijk van de deelnemers; zij worden gezien en behandeld als de experts binnen hun eigen vakgebied of werksetting. Bij Bekensteyn staat de meetbaarheid van resultaten hoog in het vaandel. Daarom is het – na afloop van een training of traject – mogelijk onderzoek te doen naar uiteindelijke resultaatgerichtheid middels een follow-up.

 

Duur

Het is belangrijk dat een leerproces binnen een team planmatig, systematisch en bewust wordt ingezet. Om het niveau te bereiken van een effectief zelflerend en zelfsturend team, wordt een zorgvuldig ontwikkelproces doorlopen. Geadviseerd wordt om ‘Teamcoaching’ in trajectvorm uit te zetten. De duur daarvan wordt in onderling overleg vastgesteld en kan een langere tijd in beslag nemen.

 

Natuurlijk is er de mogelijkheid om eenmalig een teamdag te organiseren of om te kiezen voor een korte, themagestuurde bijeenkomst. Ook een samengestelde teamdag, bijvoorbeeld in combinatie met onze samenwerkingspartner Tante Sus uit Oisterwijk, behoort tot de vele inspirerende mogelijkheden.

logo tante sus

 

 

 

 

Trainers

De trainers van Bekensteyn Training & Coaching zijn gekwalificeerd en hebben als trainer/coach inmiddels een ruime ervaring opgebouwd op het gebied van gedrag, communicatie en persoonlijke effectiviteit. In de trainingen bieden zij een evenwichtige mix van theorie en praktijk aan. Daarnaast zijn zij als coach in staat het beste uit mensen naar boven te halen.

 

De trainer voor Teamcoaching is Harold van de Laar.

Harold van de Laar is ruim zes jaar verbonden aan Bekensteyn Training & Coaching en als opleidingskundige en trainer/coach afgestudeerd op het onderdeel Teamcoaching. De modellen en tools die hij hierbij heeft ontwikkeld zijn van zijn hand en op dit moment uiteraard gelieerd aan Bekensteyn Training & Coaching. Unieke instrumenten die in het verleden met grote tevredenheid door verschillende teams in de zorg en in het bedrijfsleven zijn gebruikt.

 

 

Locatie

In overleg met de opdrachtgever kan worden gekozen voor een in-company training of voor een training op een externe trainingslocatie. Ook de trainingsruimte van Bekensteyn Training & Coaching, aan de Dorpstraat 16E in Veldhoven, is daarbij een prima optie. Het is voor ons geen probleem om voor jullie team een lunch te verzorgen. De ligging van ons pand, centraal in het centrum van Veldhoven, heeft voldoende gratis parkeergelegenheid en nodigt uit om aan het einde van de teamdag een drankje te nemen bij één van de horecagelegenheden aan de overkant.

 

Lunch / koffie-thee-frisdrank

Tijdens de training wordt gezorgd voor koffie/thee of frisdrank. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Ook is het mogelijk om op onze locatie rond het middaguur gebruik te maken van een door ons verzorgde lunch.

 

WEB_koffie01

 

PROGRAMMA

‘Teamcoaching’ richt zich op:

 • Het in kaart brengen van de bestaande problematiek: waar staat uw team momenteel?;
 • Het onderzoeken van de individuele talenten van de teamleden en de afstemming daarvan;
 • Het vaststellen van vereiste competenties van het team en van de individuele teamleden;
 • Bevorderen van onderling vertrouwen, loyaliteit en sfeer in het team;
 • Bevorderen van optimale inzet van ieders unieke eigenschappen;
 • Versterken van de onderlinge samenwerking;
 • Het bespreken van taken en doelstellingen in relatie tot de inzet van individuele kwaliteiten;
 • Vergroten van de daadkracht en energie van het team.

 

 

 

CONTACT INSCHRIJVEN

Duur

Training is maatwerk, dus duur is afhankelijk van de vraag. Normaliter gaan we bij deze training uit van minimaal 2 dagdelen.

Tijd

Altijd in overleg met de opdrachtgever

Locatie

Kan zowel op onze trainingslocatie in Veldhoven als incompany

Kosten

€ 695 per dagdeel, € 1195 per volledige dag (prijzen excl. BTW)

CONTACT & SERVICE

TEL 040-76 000 65

info@bekensteyn.nl
naam
e-mail
tel