Omgaan met Agressie

Bepaal jij de situatie, of bepaalt de situatie jou? ________________________________________________________________

Training Omgaan met Agressie

Een training met betrekking tot conflicthantering en omgaan met agressie.   Ondanks het feit dat het werken met mensen voor talloze werknemers een dagelijkse routine is die hen veel plezier en voldoening geeft, verlopen sociale interacties soms verre van gewenst. Zoveel mensen, zoveel wensen. Bezoekers, cliënten, werknemers of leerlingen laten in uiteenlopende situaties soms ongewenst gedrag zien. Waar grenzen worden gezocht, worden ze overtreden. Van beledigen of provoceren tot dreigend en fysiek geweld.   Het effect van de input die agressie veroorzaakt heeft vaak grote gevolgen. Men onderschat vaak de schade die een medewerker kan oplopen wanneer men aan intimidatie of agressie wordt blootgesteld. Agressief en intimiderend gedrag door anderen beïnvloedt de sfeer op het werk; het heeft gevolgen voor de mate van plezier in het werk, heeft invloed op de kwaliteit en kwantiteit en bevordert het ziekteverzuim. De gevolgen zijn niet alleen in de directe werkomgeving zichtbaar, maar helaas ook in de privésfeer. Een post-stresssyndroom gaat gepaard met sociaal en maatschappelijk disfunctioneren: slechter verlopende sociale contacten met kinderen, partner, familie en vrienden.   Helaas moeten we constateren dat agressief gedrag de laatste jaren in snel tempo toeneemt. Recente onderzoeken wijzen uit dat het percentage van personeel wat zich naar aanleiding van incidenten met agressie langdurig ziek meldt, in toenemende mate groeit. Bekensteyn Training & Coaching heeft de afgelopen jaren grote expertise opgebouwd in het actief trainen en coachen van werknemers in verschillende branches, waarvoor omgaan met agressie een bijzonder aandachtspunt is of waaraan zij meerdere malen per week, soms dagelijks, worden blootgesteld.   Doel van de training Omgaan met Agressie Doel van de training 'Omgaan met Agressie' is om deelnemers meer weerbaar te maken in conflictsituaties en om kennis te vergroten met betrekking tot het ontstaan en hanteren van conflictsituaties en agressie. Uiteindelijk dient dit te resulteren in een veilige en prettige werkomgeving.   Voor wie is de training Omgaan met Agressie De deelnemers hebben tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden met regelmaat te maken met conflictsituaties of agressie. De doelgroep bestaat uit eenieder die wil leren vanuit een professionele beroepshouding dreigende of ongewenst situaties te voorkomen, te verminderen of in juiste banen te leiden. Er wordt bij voorkeur gewerkt in groepen van minimaal 8 tot maximaal 12 personen.   Werkwijze In een training van Bekensteyn Training & Coaching bepaalt de opdrachtgever in overleg met onze professional welke vaardigheden in de training worden behandeld. Bij het ontwerpen van de training wordt rekening gehouden met de dagelijkse praktijk; de context waarbinnen een afdeling of de organisatie acteert. Bij Bekensteyn staat de meetbaarheid van resultaten hoog in het vaandel. Daarom is het – na afloop van een training of traject – mogelijk onderzoek te doen naar uiteindelijke resultaatgerichtheid middels een follow-up.   Duur Afhankelijk van de keuze om te trainen met vrijheid beperkende technieken of een acteur, zal de duur van het programma variëren van minimaal 1 of 2 dagdelen. Meer dagen of dagdelen zijn in overleg mogelijk.   Trainers  De trainers van Bekensteyn Training & Coaching zijn allen gekwalificeerd en hebben als trainer/coach inmiddels een ruime ervaring opgebouwd op het gebied van gedrag, communicatie en persoonlijke effectiviteit. In de trainingen bieden zij een evenwichtige mix van theorie en praktijk aan. Daarnaast zijn zij als coach in staat het beste uit mensen naar boven te halen.   Locatie Een training van Bekensteyn kan in-company of op een externe trainingslocatie worden uitgevoerd. Ook is het mogelijk de training in onze eigen trainingsruimte te laten plaatsvinden, in het pand van Bekensteyn aan de Dorpstraat in Veldhoven.   Lunch / koffie-thee-frisdrank Het is mogelijk om op onze locatie rond het middaguur gebruik te maken van een lunch, verzorgd door Bekensteyn. De kosten daarvoor worden apart in rekening gebracht. Tijdens de training wordt gezorgd voor koffie/thee of frisdrank. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Training Omgaan met Agressie

Een training met betrekking tot conflicthantering en omgaan met agressie.

 

Ondanks het feit dat het werken met mensen voor talloze werknemers een dagelijkse routine is die hen veel plezier en voldoening geeft, verlopen sociale interacties soms verre van gewenst. Zoveel mensen, zoveel wensen. Bezoekers, cliënten, werknemers of leerlingen laten in uiteenlopende situaties soms ongewenst gedrag zien. Waar grenzen worden gezocht, worden ze overtreden. Van beledigen of provoceren tot dreigend en fysiek geweld.

 

Het effect van de input die agressie veroorzaakt heeft vaak grote gevolgen. Men onderschat vaak de schade die een medewerker kan oplopen wanneer men aan intimidatie of agressie wordt blootgesteld. Agressief en intimiderend gedrag door anderen beïnvloedt de sfeer op het werk; het heeft gevolgen voor de mate van plezier in het werk, heeft invloed op de kwaliteit en kwantiteit en bevordert het ziekteverzuim.

De gevolgen zijn niet alleen in de directe werkomgeving zichtbaar, maar helaas ook in de privésfeer. Een post-stresssyndroom gaat gepaard met sociaal en maatschappelijk disfunctioneren: slechter verlopende sociale contacten met kinderen, partner, familie en vrienden.

 

Helaas moeten we constateren dat agressief gedrag de laatste jaren in snel tempo toeneemt. Recente onderzoeken wijzen uit dat het percentage van personeel wat zich naar aanleiding van incidenten met agressie langdurig ziek meldt, in toenemende mate groeit.
Bekensteyn Training & Coaching heeft de afgelopen jaren grote expertise opgebouwd in het actief trainen en coachen van werknemers in verschillende branches, waarvoor omgaan met agressie een bijzonder aandachtspunt is of waaraan zij meerdere malen per week, soms dagelijks, worden blootgesteld.

 

Doel van de training Omgaan met Agressie
Doel van de training ‘Omgaan met Agressie’ is om deelnemers meer weerbaar te maken in conflictsituaties en om kennis te vergroten met betrekking tot het ontstaan en hanteren van conflictsituaties en agressie. Uiteindelijk dient dit te resulteren in een veilige en prettige werkomgeving.

 

Voor wie is de training Omgaan met Agressie
De deelnemers hebben tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden met regelmaat te maken met conflictsituaties of agressie. De doelgroep bestaat uit eenieder die wil leren vanuit een professionele beroepshouding dreigende of ongewenst situaties te voorkomen, te verminderen of in juiste banen te leiden.

Er wordt bij voorkeur gewerkt in groepen van minimaal 8 tot maximaal 12 personen.

 

Werkwijze

In een training van Bekensteyn Training & Coaching bepaalt de opdrachtgever in overleg met onze professional welke vaardigheden in de training worden behandeld. Bij het ontwerpen van de training wordt rekening gehouden met de dagelijkse praktijk; de context waarbinnen een afdeling of de organisatie acteert.

Bij Bekensteyn staat de meetbaarheid van resultaten hoog in het vaandel. Daarom is het – na afloop van een training of traject – mogelijk onderzoek te doen naar uiteindelijke resultaatgerichtheid middels een follow-up.

 

Duur

Afhankelijk van de keuze om te trainen met vrijheid beperkende technieken of een acteur, zal de duur van het programma variëren van minimaal 1 tot 4 dagdelen. Meer dagen of dagdelen zijn in overleg mogelijk.

 

Trainers 

De trainers van Bekensteyn Training & Coaching zijn allen gekwalificeerd en hebben als trainer/coach inmiddels een ruime ervaring opgebouwd op het gebied van gedrag, communicatie en persoonlijke effectiviteit. In de trainingen bieden zij een evenwichtige mix van theorie en praktijk aan. Daarnaast zijn zij als coach in staat het beste uit mensen naar boven te halen.

 

Locatie

Een training van Bekensteyn kan in-company of op een externe trainingslocatie worden uitgevoerd.

Ook is het mogelijk de training in onze eigen trainingsruimte te laten plaatsvinden, in het pand van Bekensteyn aan de Dorpstraat in Veldhoven.

 

Lunch / koffie-thee-frisdrank

Tijdens de training wordt gezorgd voor koffie/thee of frisdrank. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Ook is het mogelijk om op onze locatie rond het middaguur gebruik te maken van een door ons verzorgde lunch.

 

P1140572 [verkleind]

 

PROGRAMMA

Tijdens de training ‘Omgaan met Agressie’ zal onder andere aandacht worden geschonken aan de volgende onderwerpen:

 • Wat is een conflict, wat is agressie?;
 • Territoriumeer en zoneverdeling;
 • Doelwit van agressie, waar is agressie op gericht?;
 • Leren de-escaleren;
 • Het drie-enige brein [Paul MacLean];
 • Crisisontwikkelingsmodel;
 • Uitingen van agressie, verbaal versus fysiek;
 • Agressieregulatie: de-escaleren van agressief gedrag;
 • Assertiviteit, hoe stel ik me op;
 • Is ieder conflict op te lossen?;
 • Wat te doen na een incident;
 • Symptomen van Post Traumatisch Stess Syndroom [PTSS].

Naast het aanbieden van een theoretisch kader worden in de training ervaringen uitgewisseld en uiteenlopende werkvormen ingezet. Dit zijn individuele opdrachten, groepsopdrachten en zelftesten. De opdrachten worden plenair, individueel of in subgroepen nabesproken. Hierdoor is de training intensief, dynamisch en praktisch van aard. In de training is veel aandacht voor zelfreflectie. Daardoor krijgt u zicht op wat u drijft en wat u in de toekomst graag zou willen bereiken. Ook wordt u zich bewust van uw persoonlijke aandachtspunten.

 

Een evaluatiebijeenkomst maakt onderdeel uit van de training omgaan met agressie op de werkvloer. Hierin wordt met de deelnemersgroep teruggekeken op het leerproces en wordt met elkaar gedeeld hoe het geleerde in de praktijk wordt geïmplementeerd.

CONTACT INSCHRIJVEN

Duur

Training is maatwerk, dus duur is afhankelijk van de vraag. Normaliter gaan we bij deze training uit van 2 dagdelen.

Tijd

Altijd in overleg met de opdrachtgever

Locatie

Kan zowel op onze trainingslocatie in Veldhoven als incompany

Kosten

€ 695 per dagdeel, € 1195 per volledige dag (prijzen excl. BTW)

CONTACT & SERVICE

TEL 040-76 000 65

info@bekensteyn.nl
naam
e-mail
tel