Omgaan met Lastig Gedrag

Het gevolg van botsende waarheden die niet in één verhaal passen... _______________________________________________________________________  

Training Omgaan met Lastig Gedrag

Een training waarin het verkrijgen van inzicht en het versterken van persoonlijke competenties bijdragen tot optimale begeleiding, aansturing en samenwerking van medewerkers met gedragsproblemen.   Medewerkers met gedragsproblematiek worden minder dan voorheen beschermd of apart behandeld. Steeds vaker komt het voor dat iemand die eerder in aanmerking kwam voor werk in een beschermde werkomgeving toegelaten wordt tot de reguliere arbeidsmarkt. Daarbij zal aandacht zijn voor passende werkomstandigheden of extra mogelijkheden tot zorg en ondersteuning, maar het grootste deel van de [werk]begeleiding zal neerkomen op de schouders van directe collega’s of leidinggevenden, die deze medewerkers dagelijks in het arbeidsproces ‘meenemen’ en aansturen.   Het omgaan met medewerkers die een afwijkend gedragsbeeld laten zien vereist in de meeste gevallen een aparte benadering en veel individuele aandacht. Op piekuren of wanneer je zelf onder druk staat zijn er echter niet altijd mogelijkheden of is er eenvoudigweg de tijd niet om deze medewerkers de aandacht te geven die zij vragen. Hun gedrag wordt op die momenten als lastig ervaren. In deze training leer je afwijkend gedrag te herkennen en krijg je tips hoe je ermee kunt omgaan. Daarbij gaat het niet alleen over medewerkers met gedragsindicaties als ADD, ADHD, ODD-CD of PDD-NOS, maar ook over verslavingsgedrag en de waarden, normen en gedragscodes van de huidige generatie jongeren. Op die manier ontstaan er inzichten over wat zij op de werkvloer nodig hebben, waar hun kwaliteiten liggen, hoe je ze tegemoet kunt komen en hoe en wanneer je hulp inschakelt wanneer dat nodig is.   Doel van de training Omgaan met Lastig Gedrag Doel van deze training is het vergroten van inzicht in verschillende gedragsproblematieken en in de factoren waardoor medewerkers of leidinggevenden het als lastig ervaren. Daarnaast worden persoonlijke competenties versterkt en bevat de training basisvaardigheden om op een goede manier met dit gedrag om te gaan en leert de deelnemer gebruik te maken van de eigenheid en kwaliteiten van de deelnemer.   Voor wie is de Training Omgaan met Lastig Gedrag Iedereen die op de werkvloer direct – of indirect – te maken heeft met probleemgedrag, wat voortkomt uit gedragscodes en gedragsproblematieken van medewerkers, waardoor irritatie en handelingsverlegenheid ontstaat.   Werkwijze In een training van Bekensteyn Training & Coaching bepaalt de opdrachtgever in overleg met onze professional welke vaardigheden in de training worden behandeld. Bij het ontwerpen van de training wordt rekening gehouden met de dagelijkse praktijk; de context waarbinnen de deelnemer, een afdeling of de organisatie acteert. Bij Bekensteyn staat de meetbaarheid van resultaten hoog in het vaandel. Daarom is het – na afloop van een training of traject – mogelijk onderzoek te doen naar uiteindelijke resultaatgerichtheid middels een follow-up.   Duur De training Omgaan met Lastig Gedrag beslaat 2 dagdelen. In overleg zijn meerdere dagdelen mogelijk.   Trainers  De trainers van Bekensteyn Training & Coaching zijn allen gekwalificeerd en hebben als trainer/coach inmiddels een ruime ervaring opgebouwd op het gebied van gedrag, communicatie en persoonlijke effectiviteit. In de trainingen bieden zij een evenwichtige mix van theorie en praktijk aan. Daarnaast zijn zij als coach in staat het beste uit mensen naar boven te halen.   Locatie  Een training van Bekensteyn kan in-company of op een externe trainingslocatie worden uitgevoerd. Ook is het mogelijk de training in onze eigen trainingsruimte te laten plaatsvinden, in het pand van Bekensteyn aan de Dorpstraat in Veldhoven.   Lunch / koffie-thee-frisdrank Tijdens de training wordt gezorgd voor koffie/thee of frisdrank. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Ook is het mogelijk om op onze locatie rond het middaguur gebruik te maken van een door ons verzorgde lunch.

Training Omgaan met Lastig Gedrag

Een training waarin het verkrijgen van inzicht en het versterken van persoonlijke competenties bijdragen tot optimale begeleiding, aansturing en samenwerking van medewerkers met gedragsproblemen.

 

Medewerkers met gedragsproblematiek worden minder dan voorheen beschermd of apart behandeld. Steeds vaker komt het voor dat iemand die eerder in aanmerking kwam voor werk in een beschermde werkomgeving toegelaten wordt tot de reguliere arbeidsmarkt. Daarbij zal aandacht zijn voor passende werkomstandigheden of extra mogelijkheden tot zorg en ondersteuning, maar het grootste deel van de [werk]begeleiding zal neerkomen op de schouders van directe collega’s of leidinggevenden, die deze medewerkers dagelijks in het arbeidsproces ‘meenemen’ en aansturen.

 

Het omgaan met medewerkers die een afwijkend gedragsbeeld laten zien vereist in de meeste gevallen een aparte benadering en veel individuele aandacht. Op piekuren of wanneer je zelf onder druk staat zijn er echter niet altijd mogelijkheden of is er eenvoudigweg de tijd niet om deze medewerkers de aandacht te geven die zij vragen. Hun gedrag wordt op die momenten als lastig ervaren.

In deze training leer je afwijkend gedrag te herkennen en krijg je tips hoe je ermee kunt omgaan. Daarbij gaat het niet alleen over medewerkers met gedragsindicaties als ADD, ADHD, ODD-CD of PDD-NOS, maar ook over verslavingsgedrag en de waarden, normen en gedragscodes van de huidige generatie jongeren. Op die manier ontstaan er inzichten over wat zij op de werkvloer nodig hebben, waar hun kwaliteiten liggen, hoe je ze tegemoet kunt komen en hoe en wanneer je hulp inschakelt wanneer dat nodig is.

 

Doel van de training Omgaan met Lastig Gedrag
Doel van deze training is het vergroten van inzicht in verschillende gedragsproblematieken en in de factoren waardoor medewerkers of leidinggevenden het als lastig ervaren. Daarnaast worden persoonlijke competenties versterkt en bevat de training basisvaardigheden om op een goede manier met dit gedrag om te gaan en leert de deelnemer gebruik te maken van de eigenheid en kwaliteiten van de deelnemer.

 

Voor wie is de Training Omgaan met Lastig Gedrag
Iedereen die op de werkvloer direct – of indirect – te maken heeft met probleemgedrag, wat voortkomt uit gedragscodes en gedragsproblematieken van medewerkers, waardoor irritatie en handelingsverlegenheid ontstaat.

 

Werkwijze

In een training van Bekensteyn Training & Coaching bepaalt de opdrachtgever in overleg met onze professional welke vaardigheden in de training worden behandeld. Bij het ontwerpen van de training wordt rekening gehouden met de dagelijkse praktijk; de context waarbinnen de deelnemer, een afdeling of de organisatie acteert.

Bij Bekensteyn staat de meetbaarheid van resultaten hoog in het vaandel. Daarom is het – na afloop van een training of traject – mogelijk onderzoek te doen naar uiteindelijke resultaatgerichtheid middels een follow-up.

 

Duur

De training Omgaan met Lastig Gedrag beslaat 2 dagdelen.

In overleg zijn meerdere dagdelen mogelijk.

 

Trainers 

De trainers van Bekensteyn Training & Coaching zijn allen gekwalificeerd en hebben als trainer/coach inmiddels een ruime ervaring opgebouwd op het gebied van gedrag, communicatie en persoonlijke effectiviteit. In de trainingen bieden zij een evenwichtige mix van theorie en praktijk aan. Daarnaast zijn zij als coach in staat het beste uit mensen naar boven te halen.

 

Locatie 

Een training van Bekensteyn kan in-company of op een externe trainingslocatie worden uitgevoerd.

Ook is het mogelijk de training in onze eigen trainingsruimte te laten plaatsvinden, in het pand van Bekensteyn aan de Dorpstraat in Veldhoven.

 

Lunch / koffie-thee-frisdrank

Tijdens de training wordt gezorgd voor koffie/thee of frisdrank. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Ook is het mogelijk om op onze locatie rond het middaguur gebruik te maken van een door ons verzorgde lunch.

communicatie-8

 

PROGRAMMA

Tijdens deze training zal onder andere aandacht worden geschonken aan de volgende onderwerpen:

 • Gedrag en het ontstaan van gedrag;
 • Socialisatie en sociaal bewustzijn;
 • Gedragsstoornis of gedragsprobleem?;
 • ADD, ADHD, ODD-CD en aanverwant afwijkend gedrag;
 • PDD-NOS en ASS [autistiform gedrag];
 • Opvallend gedrag: depressie, angststoornis, ed.;
 • Verslavingsgedrag en middelenmisbruik;
 • Afstand en nabijheid;
 • Observeren en signaleren;
 • De-escaleren – de regie in eigen hand;
 • Het geven van feedback: van probleem naar oplossing;
 • Begeleiding op de werkvloer;
 • Houding, communicatie en miscommunicatie;
 • Praktische basisvaardigheden;
 • Omgaan met conflicten, weerstand of agressie;
 • Benutten van kansen en mogelijkheden.

Naast het aanbieden van een theoretisch kader worden in de training ervaringen uitgewisseld en uiteenlopende werkvormen ingezet. Dit zijn individuele opdrachten, groepsopdrachten en zelftesten. De opdrachten worden plenair, individueel of in subgroepen nabesproken. Hierdoor is de training intensief, dynamisch en praktisch van aard. In de training is veel aandacht voor zelfreflectie. Daardoor krijgt u zicht op wat u drijft en wat u in de toekomst graag zou willen bereiken. Ook wordt u zich bewust van uw persoonlijke aandachtspunten.

CONTACT INSCHRIJVEN

Duur

Training is maatwerk, dus duur is afhankelijk van de vraag. Normaliter gaan we bij deze training uit van 2 dagdelen.

Tijd

Altijd in overleg met de opdrachtgever

Locatie

Kan zowel op onze locatie als incompany

Kosten

€ 695 per dagdeel, € 1195 per volledige dag (prijzen excl. BTW)

CONTACT & SERVICE

TEL 040-76 000 65

info@bekensteyn.nl
naam
e-mail
tel