Effectief Rapporteren

Het puntje van mijn gauwe pen, is 't felste wapen dat ik ken...  [Jacob Cats 1577 - 1660] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Training Effectief Rapporteren

Een training Effectief Rapporteren is gericht op objectief, transparant en gestructureerd rapporteren, uitgaande van het versterken en ondersteunen van eigen, aanwezige schrijfvaardigheden.   Schriftelijk rapporteren is misschien niet je favoriete bezigheid. Het is vaak een sluitstuk van dagelijkse werkzaamheden en de tijd die je ervoor krijgt of neemt, is vaak krap. Daar komt nog bij dat het niet bij iedereen als vanzelf gaat; sommigen vinden het knap lastig om goed op papier te krijgen wat je precies wilt of moet zeggen. Vaak gaat het echter om teksten die deel uitmaken van je werkproces en in die zin het werk vooruit helpen. Het schrijven van een rapportage is in veel gevallen niet alleen noodzakelijk, maar ook verplicht.   Omdat je binnen het uitoefenen van je functie niet aan het schrijven van rapportages of evaluaties ontkomt, is het goed je te realiseren dat schrijven een vaardigheid is die je kunt leren. Effectief rapporteren, kort, zakelijk, objectief en transparant, is niet alleen van groot belang voor het garanderen van kwaliteit; uit onderzoek blijkt, dat het één van de belangrijkste motivaties voor klanten of opdrachtgevers is om met een partij in zee te gaan waarvan de verslaglegging en rapportages helder zijn en systematisch opgebouwd. Schriftelijke communicatie is één van de factoren, zo niet de belangrijkste, waaruit representativiteit blijkt.   Doel van de training Effectief Rapporteren De training versterkt en ondersteunt eigen vaardigheden op het gebied van schrijven en rapporteren, waardoor schrijfstijl en de wijze van rapporteren verbetert.   Voor wie is de training Effectief Rapporteren De training Effectief Rapporteren is bedoeld voor iedereen die vanuit zijn of haar werkzaamheden schriftelijke verantwoording aflegt. Daarbij kun je denken aan rapportages in het kader van procesbewaking, adviesrapporten, voortgangrapportages of [tussentijdse] evaluaties. Er wordt bij voorkeur gewerkt in groepen van minimaal 8 tot maximaal 12 personen.   Werkwijze In een training van Bekensteyn Training & Coaching bepaalt de opdrachtgever in overleg met onze professional welke vaardigheden in de training worden behandeld. Bij het ontwerpen van de training wordt rekening gehouden met de dagelijkse praktijk; de context waarbinnen een afdeling of de organisatie acteert. Bij Bekensteyn staat de meetbaarheid van resultaten hoog in het vaandel. Daarom is het – na afloop van een training of traject – mogelijk onderzoek te doen naar uiteindelijke resultaatgerichtheid middels een follow-up.   Duur De training 'Effectief Rapporteren' beslaat 2 dagdelen. In overleg zijn meerdere dagdelen mogelijk.   Trainers  De trainers van Bekensteyn Training & Coaching zijn allen gekwalificeerd en hebben als trainer/coach inmiddels een ruime ervaring opgebouwd op het gebied van gedrag, communicatie en persoonlijke effectiviteit. In de trainingen bieden zij een evenwichtige mix van theorie en praktijk aan. Daarnaast zijn zij als coach in staat het beste uit mensen naar boven te halen.   Locatie Een training van Bekensteyn kan in-company of op een externe trainingslocatie worden uitgevoerd. Ook is het mogelijk de training in onze eigen trainingsruimte te laten plaatsvinden, in het pand van Bekensteyn aan de Dorpstraat in Veldhoven.   Lunch / koffie-thee-frisdrank Tijdens de training wordt gezorgd voor koffie/thee of frisdrank. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Ook is het mogelijk om op onze locatie rond het middaguur gebruik te maken van een door ons verzorgde lunch.

Training Effectief Rapporteren

Een training Effectief Rapporteren is gericht op objectief, transparant en gestructureerd rapporteren, uitgaande van het versterken en ondersteunen van eigen, aanwezige schrijfvaardigheden.

 

Schriftelijk rapporteren is misschien niet je favoriete bezigheid. Het is vaak een sluitstuk van dagelijkse werkzaamheden en de tijd die je ervoor krijgt of neemt, is vaak krap. Daar komt nog bij dat het niet bij iedereen als vanzelf gaat; sommigen vinden het knap lastig om goed op papier te krijgen wat je precies wilt of moet zeggen. Vaak gaat het echter om teksten die deel uitmaken van je werkproces en in die zin het werk vooruit helpen. Het schrijven van een rapportage is in veel gevallen niet alleen noodzakelijk, maar ook verplicht.

 

Omdat je binnen het uitoefenen van je functie niet aan het schrijven van rapportages of evaluaties ontkomt, is het goed je te realiseren dat schrijven een vaardigheid is die je kunt leren. Effectief rapporteren, kort, zakelijk, objectief en transparant, is niet alleen van groot belang voor het garanderen van kwaliteit; uit onderzoek blijkt, dat het één van de belangrijkste motivaties voor klanten of opdrachtgevers is om met een partij in zee te gaan waarvan de verslaglegging en rapportages helder zijn en systematisch opgebouwd. Schriftelijke communicatie is één van de factoren, zo niet de belangrijkste, waaruit representativiteit blijkt.

 

Doel van de training Effectief Rapporteren
De training versterkt en ondersteunt eigen vaardigheden op het gebied van schrijven en rapporteren, waardoor schrijfstijl en de wijze van rapporteren verbetert.

 

Voor wie is de training Effectief Rapporteren
De training Effectief Rapporteren is bedoeld voor iedereen die vanuit zijn of haar werkzaamheden schriftelijke verantwoording aflegt. Daarbij kun je denken aan rapportages in het kader van procesbewaking, adviesrapporten, voortgangrapportages of [tussentijdse] evaluaties. Er wordt bij voorkeur gewerkt in groepen van minimaal 8 tot maximaal 12 personen.

 

Werkwijze

In een training van Bekensteyn Training & Coaching bepaalt de opdrachtgever in overleg met onze professional welke vaardigheden in de training worden behandeld. Bij het ontwerpen van de training wordt rekening gehouden met de dagelijkse praktijk; de context waarbinnen een afdeling of de organisatie acteert.

Bij Bekensteyn staat de meetbaarheid van resultaten hoog in het vaandel. Daarom is het – na afloop van een training of traject – mogelijk onderzoek te doen naar uiteindelijke resultaatgerichtheid middels een follow-up.

 

Duur

De training ‘Effectief Rapporteren’ beslaat 2 dagdelen.

In overleg zijn meerdere dagdelen mogelijk.

 

Trainers 

De trainers van Bekensteyn Training & Coaching zijn allen gekwalificeerd en hebben als trainer/coach inmiddels een ruime ervaring opgebouwd op het gebied van gedrag, communicatie en persoonlijke effectiviteit. In de trainingen bieden zij een evenwichtige mix van theorie en praktijk aan. Daarnaast zijn zij als coach in staat het beste uit mensen naar boven te halen.

 

Locatie

Een training van Bekensteyn kan in-company of op een externe trainingslocatie worden uitgevoerd.

Ook is het mogelijk de training in onze eigen trainingsruimte te laten plaatsvinden, in het pand van Bekensteyn aan de Dorpstraat in Veldhoven.

 

Lunch / koffie-thee-frisdrank

Tijdens de training wordt gezorgd voor koffie/thee of frisdrank. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Ook is het mogelijk om op onze locatie rond het middaguur gebruik te maken van een door ons verzorgde lunch.

 

PROGRAMMA

Tijdens de training ‘Effectief Rapporteren’ wordt onder andere aandacht geschonken aan de volgende onderwerpen:

 • Miscommunicatie;
 • Het gevaar van aannames
 • Model van de Wereld
 • Schrijfproces
 • Schrijverstypen – welk type past het best bij jou?
 • Snel en doelmatig schrijven
 • Schriftelijk Rapporteren
 • Kies een geschikt bouwplan
 • Schrijf kort en bondig
 • Taalgebruik
 • De juiste toon
 • Doelen stellen – SMART [additioneel]

Naast het aanbieden van een theoretisch kader worden in de training ervaringen uitgewisseld en uiteenlopende werkvormen ingezet. Dit zijn individuele opdrachten, groepsopdrachten en zelftesten. De opdrachten worden plenair, individueel of in subgroepen nabesproken. Hierdoor is de training intensief, dynamisch en praktisch van aard. In de training is veel aandacht voor zelfreflectie. Daardoor krijgt u zicht op wat u drijft en wat u in de toekomst graag zou willen bereiken. Ook wordt u zich bewust van uw persoonlijke aandachtspunten.

CONTACT INSCHRIJVEN

Duur

Training is maatwerk, dus duur is afhankelijk van de vraag.

Tijd

Altijd in overleg met de opdrachtgever

Locatie

Kan zowel op onze locatie als incompany

Kosten

€ 695 per dagdeel, € 1195 per volledige dag (prijzen excl. BTW)

CONTACT & SERVICE

TEL 040-76 000 65

info@bekensteyn.nl
naam
e-mail
tel