Teamcoaching

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Teamcoaching betekent bij Bekensteyn adequaat en doeltreffend werken aan vooraf geprioriteerde aandachtsgebieden. Het bouwen van een goed team kost tijd en energie. Dat doe je niet ‘even tussendoor’ of door mensen op cursus te sturen. Wij zetten in op een uiterst effectief traject, om op die manier tijd, kosten en inspanningen voor iedereen tot een acceptabel en aanvaardbaar niveau te beperken. Bekensteyn Training & Coaching beschikt over een aantal specifieke, aan het bureau gelieerde instrumenten die bij ‘Teamcoaching’ kunnen worden ingezet. Met deze methodiek is in één oogopslag duidelijk op welke aandachtsgebieden zich de problemen afspelen. Vervolgens is het mogelijk gericht en effectief te werken aan verbetering van één of meerdere specifieke probleemgebieden.

 1.  “Rotatiemodel Om in een oriënterend gesprek inspiratie en ideeën op te doen, gebruikt Bekensteyn zijn ‘Rotatiemodel’. In gesprek met de opdrachtgever wordt aan de hand van dit model de trainings- of coachingsvraag vastgesteld. Hieraan is in één oogopslag af te lezen welke krachten invloed uitoefenen op het teamfunctioneren, waar pijnpunten liggen en welke mogelijkheden er zijn ten aanzien van strategie, het karakter of de setting waarbinnen ‘Teamcoaching’ kan plaatsvinden.
 2. “Teamontwikkelingsmeter”. Ieder individueel teamlid vult voorafgaand aan de training een korte vragenlijst in: de zogenoemde ‘Teamontwikkelingsmeter’. De resultaten van iedere deelnemer worden in een Excel-programma gezet. Dit programma berekent en middelt de uitslagen. Op deze manier ontstaat een individuele- en een teamuitslag.Uit de individuele uitslag blijkt of het team in de beleving van deze medewerker bestaat uit een ‘beginnend team’, een ‘gevorderd team’, een ‘volwassen team’ of een ‘zelflerend en zelfsturend team’.
 3.  “Bouwstenenmatrix”.Uit de gemiddelde score van alle medewerkers is af te lezen op welke teamcompetenties [bouwstenen] het team verder kan ontwikkelen:
  1. Visie en Missie;
  2. Inspiratie en Motivatie
  3. Doelstellingen
  4. Taken en Vaardigheden;
  5. Relaties en Samenwerking;
  6. Middelen;
  7. Plan van Aanpak.

‘Teamcoaching’ betekent bij Bekensteyn adequaat en doeltreffend werken aan vooraf geprioriteerde aandachtsgebieden. Het bouwen van een goed team kost tijd en energie. Dat doe je niet ‘even tussendoor’ of door mensen op cursus te sturen. Wij zetten in op een uiterst effectief traject, om op die manier tijd, kosten en inspanningen voor iedereen tot een acceptabel en aanvaardbaar niveau te beperken.

Bekensteyn Training & Coaching beschikt over een aantal specifieke, aan het bureau gelieerde instrumenten die bij ‘Teamcoaching’ kunnen worden ingezet. Met deze methodiek is in één oogopslag duidelijk op welke aandachtsgebieden zich de problemen afspelen. Vervolgens is het mogelijk gericht en effectief te werken aan verbetering van één of meerdere specifieke probleemgebieden.

 

 

 1.  “Rotatiemodel
  Om in een oriënterend gesprek inspiratie en ideeën op te doen, gebruikt Bekensteyn zijn ‘Rotatiemodel’. In gesprek met de opdrachtgever wordt aan de hand van dit model de trainings- of coachingsvraag vastgesteld. Hieraan is in één oogopslag af te lezen welke krachten invloed uitoefenen op het teamfunctioneren, waar pijnpunten liggen en welke mogelijkheden er zijn ten aanzien van strategie, het karakter of de setting waarbinnen ‘Teamcoaching’ kan plaatsvinden.
 2. “Teamontwikkelingsmeter”.
  Ieder individueel teamlid vult voorafgaand aan de training een korte vragenlijst in: de zogenoemde ‘Teamontwikkelingsmeter’. De resultaten van iedere deelnemer worden in een Excel-programma gezet. Dit programma berekent en middelt de uitslagen. Op deze manier ontstaat een individuele- en een teamuitslag.Uit de individuele uitslag blijkt of het team in de beleving van deze medewerker bestaat uit een ‘beginnend team’, een ‘gevorderd team’, een ‘volwassen team’ of een ‘zelflerend en zelfsturend team’.
 3.  “Bouwstenenmatrix”.Uit de gemiddelde score van alle medewerkers is af te lezen op welke teamcompetenties [bouwstenen] het team verder kan ontwikkelen:
 4. Visie en Missie;
 5. Inspiratie en Motivatie
 6. Doelstellingen
 7. Taken en Vaardigheden;
 8. Relaties en Samenwerking;
 9. Middelen;
 10. Plan van Aanpak.

 

4.    Het gebruik van de Toolbox.

Per bovengenoemde bouwstenen zijn adequate werkvormen voorhanden die we hebben geselecteerd en verzameld in onze ‘Toolbox’. Deze toolbox geeft de mogelijkheid om onmiddellijk een werkvorm te kiezen die direct inspeelt op het geanalyseerde probleem. Zo leer je op een praktische en leuke manier mét elkaar en van elkaar. De werkvormen hebben een interactief karakter en spreken zowel individuele drijfveren als samenwerkingsgerichte competenties op teamniveau aan.

 

‘Teamcoaching’ is vooral praktisch van aard. Dat betekent dat er alleen een theoretisch kader wordt geboden wanneer het nodig is om nieuw aangeleerde skills te borgen of als een bepaald trainingsonderdeel daar om vraagt. ‘Teamcoaching’ gaat uit van de dagelijkse praktijk van de deelnemers; zij worden gezien en behandeld als de experts binnen hun eigen vakgebied of werksetting.

 

In een training van Bekensteyn Training & Coaching bepaalt de opdrachtgever in overleg met onze professional welke vaardigheden in de training worden behandeld. Bij het ontwerpen van de training wordt rekening gehouden met de dagelijkse praktijk; de context waarbinnen een afdeling of de organisatie acteert.

Bij Bekensteyn staat de meetbaarheid van resultaten hoog in het vaandel. Daarom is het – na afloop van een training of traject – mogelijk onderzoek te doen naar uiteindelijke resultaatgerichtheid middels een follow-up.

CONTACT & SERVICE

TEL 040-76 000 65

info@bekensteyn.nl
naam
e-mail
tel