Teamcoaching

Een team is zo sterk als de zwakste schakel...                

Teamcoaching

Aan de hand van een snelle analyse en het doelgericht werken aan het meest essentiële aspect waarop effectief teamfunctioneren in jullie team dreigt vast te lopen, wordt samen werken in no-time samenwerken! Als je een aantal mensen bij elkaar brengt gebeurt er van alles. De individuele leden van een groep hebben niet altijd voor elkaar gekozen. Het toeval bepaalt meestal dat mensen het ‘met elkaar zullen moeten doen’. Daarom is niet elke groep ook vanzelfsprekend een team te noemen en in staat het hoogst haalbare resultaat neer te zetten. Zo is er een goede kans dat de groep zich ontwikkelt tot een goed, zelfsturend team, maar de kans dat het een slecht functionerend – een beginnend team wordt, is even groot. Teamcoaching is erop gericht het bewustzijn van het team te vergroten, door te zoeken naar collectieve patronen met betrekking tot gedrag en denken in de groep. Vanuit dat grotere bewustzijn wordt de groep in haar denken en handelen in beweging gebracht. Het streven daarbij is dat er voor het team nieuwe uitdagingen en nieuwe inzichten ontstaan, waardoor het teamontwikkelingsproces een impuls krijgt. Het leren van en met elkaar zal het team in zijn performance laten groeien. Door het aanmoedigen en inzichtelijk maken van elkaars kwaliteiten, maar ook de acceptatie rondom vervormingen te stimuleren, leren teamleden beter op elkaar af te stemmen. Het product Teamcoaching leidt tot effectievere samenwerking. Zo verbeteren de individuele prestaties en is het volledige team meer dan de optelsom van de afzonderlijke teamleden. Dat is vaak de start van een nieuw begin; misschien van een nieuwe manier van werken.

Doel van Teamcoaching

De precieze doelstelling hangt uiteraard af van de vraag van het team en de uitdaging, de opdracht of de taak waarmee het team belast is. Het uiteindelijke doel van 'Teamcoaching' is, dat de neuzen dezelfde kant op komen staan. Dat vertaalt zich in:
 • Het bevorderen van groepscohesie, afstemming en samenwerking;
 • Het versterken van teamfunctioneren op betreffende teamcompetenties [bouwstenen];
 • Verhogen van synergie: het proces waarbij de gemeenschappelijke prestatie groter is dan de opbrengst van de individuele medewerkers.

Voor wie is Teamcoaching

Een groep mensen die bij elkaar is gebracht om een bepaalde taak te volbrengen, waarbij onderlinge samenwerking vereist is. De teams kunnen verschillend van aard zijn [management teams, project- of afdelingsteams] en belast met werkzaamheden binnen diverse beroepsgroepen, branches of sectoren. Er wordt bij voorkeur gewerkt in groepen van minimaal 6 tot maximaal 12 personen.

Werkwijze

'Teamcoaching' betekent bij Bekensteyn adequaat en doeltreffend werken aan vooraf geprioriteerde aandachtsgebieden. Het bouwen van een goed team kost tijd en energie. Dat doe je niet ‘even tussendoor’ of door mensen op cursus te sturen. Wij zetten in op een uiterst effectief traject, om op die manier tijd, kosten en inspanningen voor iedereen tot een acceptabel en aanvaardbaar niveau te beperken. Bekensteyn Training & Coaching beschikt over een aantal specifieke, aan het bureau gelieerde instrumenten die bij 'Teamcoaching' kunnen worden ingezet. Met deze methodiek is in één oogopslag duidelijk op welke aandachtsgebieden zich de problemen afspelen. Vervolgens is het mogelijk gericht en effectief te werken aan verbetering van één of meerdere specifieke probleemgebieden.
 1.  "Rotatiemodel"
Om in een oriënterend gesprek inspiratie en ideeën op te doen, gebruikt Bekensteyn zijn 'Rotatiemodel'. In gesprek met de opdrachtgever wordt aan de hand van dit model de trainings- of coachingsvraag vastgesteld. Hieraan is in één oogopslag af te lezen welke krachten invloed uitoefenen op het teamfunctioneren, waar pijnpunten liggen en welke mogelijkheden er zijn ten aanzien van strategie, het karakter of de setting waarbinnen 'Teamcoaching' kan plaatsvinden. [caption id="attachment_1116" align="aligncenter" width="298"]Bekensteyn - Rotatiemodel 'Rotatiemodel'[/caption]
 1. “Teamontwikkelingsmeter”.
Ieder individueel teamlid vult voorafgaand aan de training een korte vragenlijst in: de zogenoemde ‘Teamontwikkelingsmeter’. De resultaten van iedere deelnemer worden in een Excel-programma gezet. Dit programma berekent en middelt de uitslagen. Op deze manier ontstaat een individuele- en een teamuitslag. Uit de individuele uitslag blijkt of het team in de beleving van deze medewerker bestaat uit een ‘beginnend team’, een ‘gevorderd team’, een ‘volwassen team’ of een ‘zelflerend en zelfsturend team’. 3.   “Bouwstenenmatrix”. Uit de gemiddelde score van alle medewerkers is af te lezen op welke teamcompetenties [bouwstenen] het team verder kan ontwikkelen:
 1. Visie en Missie;
 2. Inspiratie en Motivatie
 3. Doelstellingen
 4. Taken en Vaardigheden;
 5. Relaties en Samenwerking;
 6. Middelen;
 7. Plan van Aanpak.
[caption id="attachment_1118" align="aligncenter" width="300"]'Bouwstenenmatrix' 'Bouwstenenmatrix'[/caption] 4.    Het gebruik van de Toolbox. Per bovengenoemde bouwstenen zijn adequate werkvormen voorhanden die we hebben geselecteerd en verzameld in onze ‘Toolbox’. Deze toolbox geeft de mogelijkheid om onmiddellijk een werkvorm te kiezen die direct inspeelt op het geanalyseerde probleem. Zo leer je op een praktische en leuke manier mét elkaar en van elkaar. De werkvormen hebben een interactief karakter en spreken zowel individuele drijfveren als samenwerkingsgerichte competenties op teamniveau aan. 'Teamcoaching' is vooral praktisch van aard. Dat betekent dat er alleen een theoretisch kader wordt geboden wanneer het nodig is om nieuw aangeleerde skills te borgen of als een bepaald trainingsonderdeel daar om vraagt. 'Teamcoaching' gaat uit van de dagelijkse praktijk van de deelnemers; zij worden gezien en behandeld als de experts binnen hun eigen vakgebied of werksetting. In een training van Bekensteyn Training & Coaching bepaalt de opdrachtgever in overleg met onze professional welke vaardigheden in de training worden behandeld. Bij het ontwerpen van de training wordt rekening gehouden met de dagelijkse praktijk; de context waarbinnen een afdeling of de organisatie acteert. Bij Bekensteyn staat de meetbaarheid van resultaten hoog in het vaandel. Daarom is het – na afloop van een training of traject – mogelijk onderzoek te doen naar uiteindelijke resultaatgerichtheid middels een follow-up.

Duur

Het is belangrijk dat een leerproces binnen een team planmatig, systematisch en bewust wordt ingezet. Om het niveau te bereiken van een effectief zelflerend en zelfsturend team, wordt een zorgvuldig ontwikkelproces doorlopen. Bekensteyn adviseert om ‘Teamcoaching’ in trajectvorm uit te zetten. De duur van het traject is 2 dagen, maar kan in onderling overleg voor een langere tijd worden vastgesteld. Natuurlijk is er de mogelijkheid om eenmalig een teamdag te organiseren of om te kiezen voor een korte, themagestuurde bijeenkomst.

Trainers

De trainers van Bekensteyn Training & Coaching zijn allen gekwalificeerd en hebben als trainer/coach inmiddels een ruime ervaring opgebouwd op het gebied van gedrag, communicatie en persoonlijke effectiviteit. In de trainingen bieden zij een evenwichtige mix van theorie en praktijk aan. Daarnaast zijn zij als coach in staat het beste uit mensen naar boven te halen.

Locatie

In overleg met de opdrachtgever kan worden gekozen voor een in-company training of voor een training op een externe trainingslocatie.

Teamcoaching

Aan de hand van een snelle analyse en het doelgericht werken aan het meest essentiële aspect waarop effectief teamfunctioneren in jullie team dreigt vast te lopen, wordt samen werken in no-time samenwerken!

 

Als je een aantal mensen bij elkaar brengt gebeurt er van alles. De individuele leden van een groep hebben niet altijd voor elkaar gekozen. Het toeval bepaalt meestal dat mensen het ‘met elkaar zullen moeten doen’. Daarom is niet elke groep ook vanzelfsprekend een team te noemen en in staat het hoogst haalbare resultaat neer te zetten. Zo is er een goede kans dat de groep zich ontwikkelt tot een goed, zelfsturend team, maar de kans dat het een slecht functionerend – een beginnend team wordt, is even groot.

Teamcoaching is erop gericht het bewustzijn van het team te vergroten, door te zoeken naar collectieve patronen met betrekking tot gedrag en denken in de groep. Vanuit dat grotere bewustzijn wordt de groep in haar denken en handelen in beweging gebracht. Het streven daarbij is dat er voor het team nieuwe uitdagingen en nieuwe inzichten ontstaan, waardoor het teamontwikkelingsproces een impuls krijgt. Het leren van en met elkaar zal het team in zijn performance laten groeien.

Door het aanmoedigen en inzichtelijk maken van elkaars kwaliteiten, maar ook de acceptatie rondom vervormingen te stimuleren, leren teamleden beter op elkaar af te stemmen. Het product Teamcoaching leidt tot effectievere samenwerking. Zo verbeteren de individuele prestaties en is het volledige team meer dan de optelsom van de afzonderlijke teamleden. Dat is vaak de start van een nieuw begin; misschien van een nieuwe manier van werken.

 

Doel van Teamcoaching

De precieze doelstelling hangt uiteraard af van de vraag van het team en de uitdaging, de opdracht of de taak waarmee het team belast is. Het uiteindelijke doel van ‘Teamcoaching’ is, dat de neuzen dezelfde kant op komen staan. Dat vertaalt zich in:

 • Het bevorderen van groepscohesie, afstemming en samenwerking;
 • Het versterken van teamfunctioneren op betreffende teamcompetenties [bouwstenen];
 • Verhogen van synergie: het proces waarbij de gemeenschappelijke prestatie groter is dan de opbrengst van de individuele medewerkers.

 

Voor wie is Teamcoaching

Een groep mensen die bij elkaar is gebracht om een bepaalde taak te volbrengen, waarbij onderlinge samenwerking vereist is. De teams kunnen verschillend van aard zijn [management teams, project- of afdelingsteams] en belast met werkzaamheden binnen diverse beroepsgroepen, branches of sectoren.

Er wordt bij voorkeur gewerkt in groepen van minimaal 6 tot maximaal 12 personen.

 

Werkwijze

‘Teamcoaching’ betekent bij Bekensteyn adequaat en doeltreffend werken aan vooraf geprioriteerde aandachtsgebieden. Het bouwen van een goed team kost tijd en energie. Dat doe je niet ‘even tussendoor’ of door mensen op cursus te sturen. Wij zetten in op een uiterst effectief traject, om op die manier tijd, kosten en inspanningen voor iedereen tot een acceptabel en aanvaardbaar niveau te beperken.

Bekensteyn Training & Coaching beschikt over een aantal specifieke, aan het bureau gelieerde instrumenten die bij ‘Teamcoaching’ kunnen worden ingezet. Met deze methodiek is in één oogopslag duidelijk op welke aandachtsgebieden zich de problemen afspelen. Vervolgens is het mogelijk gericht en effectief te werken aan verbetering van één of meerdere specifieke probleemgebieden.

 

 1.  “Rotatiemodel”

Om in een oriënterend gesprek inspiratie en ideeën op te doen, gebruikt Bekensteyn zijn ‘Rotatiemodel’. In gesprek met de opdrachtgever wordt aan de hand van dit model de trainings- of coachingsvraag vastgesteld. Hieraan is in één oogopslag af te lezen welke krachten invloed uitoefenen op het teamfunctioneren, waar pijnpunten liggen en welke mogelijkheden er zijn ten aanzien van strategie, het karakter of de setting waarbinnen ‘Teamcoaching’ kan plaatsvinden.

 

Bekensteyn - Rotatiemodel

‘Rotatiemodel’

 

 

 1. “Teamontwikkelingsmeter”.

Ieder individueel teamlid vult voorafgaand aan de training een korte vragenlijst in: de zogenoemde ‘Teamontwikkelingsmeter’. De resultaten van iedere deelnemer worden in een Excel-programma gezet. Dit programma berekent en middelt de uitslagen. Op deze manier ontstaat een individuele- en een teamuitslag.

Uit de individuele uitslag blijkt of het team in de beleving van deze medewerker bestaat uit een ‘beginnend team’, een ‘gevorderd team’, een ‘volwassen team’ of een ‘zelflerend en zelfsturend team’.

 

3.   “Bouwstenenmatrix”.

Uit de gemiddelde score van alle medewerkers is af te lezen op welke teamcompetenties [bouwstenen] het team verder kan ontwikkelen:

 1. Visie en Missie;
 2. Inspiratie en Motivatie
 3. Doelstellingen
 4. Taken en Vaardigheden;
 5. Relaties en Samenwerking;
 6. Middelen;
 7. Plan van Aanpak.

 

'Bouwstenenmatrix'

‘Bouwstenenmatrix’

 

4.    Het gebruik van de Toolbox.

Per bovengenoemde bouwstenen zijn adequate werkvormen voorhanden die we hebben geselecteerd en verzameld in onze ‘Toolbox’.

Deze toolbox geeft de mogelijkheid om onmiddellijk een werkvorm te kiezen die direct inspeelt op het geanalyseerde probleem. Zo leer je op een praktische en leuke manier mét elkaar en van elkaar. De werkvormen hebben een interactief karakter en spreken zowel individuele drijfveren als samenwerkingsgerichte competenties op teamniveau aan.

 

‘Teamcoaching’ is vooral praktisch van aard. Dat betekent dat er alleen een theoretisch kader wordt geboden wanneer het nodig is om nieuw aangeleerde skills te borgen of als een bepaald trainingsonderdeel daar om vraagt. ‘Teamcoaching’ gaat uit van de dagelijkse praktijk van de deelnemers; zij worden gezien en behandeld als de experts binnen hun eigen vakgebied of werksetting.

 

In een training van Bekensteyn Training & Coaching bepaalt de opdrachtgever in overleg met onze professional welke vaardigheden in de training worden behandeld. Bij het ontwerpen van de training wordt rekening gehouden met de dagelijkse praktijk; de context waarbinnen een afdeling of de organisatie acteert.

Bij Bekensteyn staat de meetbaarheid van resultaten hoog in het vaandel. Daarom is het – na afloop van een training of traject – mogelijk onderzoek te doen naar uiteindelijke resultaatgerichtheid middels een follow-up.

 

Duur

Het is belangrijk dat een leerproces binnen een team planmatig, systematisch en bewust wordt ingezet. Om het niveau te bereiken van een effectief zelflerend en zelfsturend team, wordt een zorgvuldig ontwikkelproces doorlopen. Bekensteyn adviseert om ‘Teamcoaching’ in trajectvorm uit te zetten. De duur van het traject is 2 dagen, maar kan in onderling overleg voor een langere tijd worden vastgesteld.

Natuurlijk is er de mogelijkheid om eenmalig een teamdag te organiseren of om te kiezen voor een korte, themagestuurde bijeenkomst.

 

Trainers

De trainers van Bekensteyn Training & Coaching zijn allen gekwalificeerd en hebben als trainer/coach inmiddels een ruime ervaring opgebouwd op het gebied van gedrag, communicatie en persoonlijke effectiviteit. In de trainingen bieden zij een evenwichtige mix van theorie en praktijk aan. Daarnaast zijn zij als coach in staat het beste uit mensen naar boven te halen.

 

Locatie

In overleg met de opdrachtgever kan worden gekozen voor een in-company training of voor een training op een externe trainingslocatie.

PROGRAMMA

Binnen ‘Teamcoaching’ staat de effectiviteit van het team centraal. Zowel de individuele teamleden als onderlinge samenwerking en interactie komen daarbij aan bod. De programmastructuur kan zeer flexibel zijn.

 

‘Teamcoaching’ richt zich op:

 • Het in kaart brengen van de bestaande problematiek: waar staat uw team momenteel?;
 • Het onderzoeken van de individuele talenten van de teamleden en de afstemming daarvan;
 • Het vaststellen van vereiste competenties van het team en van de individuele teamleden;
 • Bevorderen van onderling vertrouwen, loyaliteit en sfeer in het team;
 • Bevorderen van optimale inzet van ieders unieke eigenschappen;
 • Versterken van de onderlinge samenwerking;
 • Het bespreken van taken en doelstellingen in relatie tot de inzet van individuele kwaliteiten;
 • Vergroten van de daadkracht en energie van het team.

 

Outdoor-trainingen in de Belgische Ardennen behoren tot de mogelijkheden.

De afgelopen jaren is een samenwerkingsverband ontstaan met de organisatie “Wildtrails”, in het Belgische Jupille, onder de rook van La Roche. “Wildtrails” is een gerenommeerde organisatie die ontstaan is in 1994 en waar in het verleden veel organisaties hun teamactiviteiten hebben uitbesteedt.

Achter Wildtrails staat een professioneel team dat garant staat voor originele, sfeervolle, veilige events op maat, met respect voor natuur, milieu en omgeving. Wildtrails biedt een groot scala aan outdoor-activiteiten naar keuze. Hiervoor zijn geen speciale vaardigheden of conditie vereist. Kijk voor meer informatie op: www.wildtrails.be.

 

Naast het aanbieden van een theoretisch kader, worden in trainingen veelvuldig ervaringen uitgewisseld en worden uiteenlopende werkvormen ingezet. Dit kunnen individuele opdrachten, groepsopdrachten of zelftesten zijn. Opdrachten worden plenair, individueel of in subgroepen nabesproken. Hierdoor is een teamdag intensief, dynamisch en praktisch van aard.

 

Tijdens Teamcoaching is veel aandacht voor feedback en zelfreflectie. Daardoor krijgen individuele teamleden inzicht in de manier waarop zij communiceren en de invloed die hun communicatie op anderen heeft. Daarnaast worden zij zich bewust van persoonlijke aandachtspunten.

CONTACT INSCHRIJVEN

Duur

...

Tijd

...

Locatie

...

Kosten

...

CONTACT & SERVICE

TEL 040-76 000 65

info@bekensteyn.nl
naam
e-mail
tel